ฐานข้อมูลกิจกรรม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ฐานข้อมูลกิจกรรม by Mind Map: ฐานข้อมูลกิจกรรม

1. แหล่งเก็บข้อมูลจำเป็นต้องสามารถค้นหาได้ง่าย

2. ต้องมีการสำรองข้อมูลหากเกิดกรณีฉุกเฉินเมื่อไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้

3. ยากต่อการนำมาขยายผลเชิงพาณิชย์

4. หมวกสีขาว

4.1. พนักงานทุกคนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทันที

4.2. กิจกรรมส่วนใหญ่ถูกเก็บไว้ในแฟ้มของพนักงานแต่ละคนตามที่นำกิจกรรมนั้นไปใช้

4.3. ไม่มีฐานข้อมูลเป็นแหล่งเดียวกัน

5. หมวกสีแดง

5.1. ใช้ระยะเวลาในการค้นหาข้อมูลกิจกรรมค่อนข้างนาน

5.2. ยากต่อการใช้ภาษาเป้าหมายในการผลิตและต่อยอดนวัตกรรม

6. หมวกสีเหลือง

6.1. สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากแก้ปัญหา

6.1.1. ลดระยะเวลาจากการต้องไปสอบถามคนอื่นเป็นการค้นหาในฐานข้อมูลแทน

6.1.2. มีฐานข้อมูลอันเดียวง่ายต่อการค้นหา

6.1.3. ประหยัดเวลาในการค้นหากิจกรรม

6.1.4. พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้ง่าย

6.1.5. พนักงานทุกคนสามารถเพิ่มกิจกรรมใหม่ๆ ได้

7. หมวกสีเขียว

7.1. ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ในหลายๆ วิธี

7.1.1. ทำแอพลิเคชันเก็บฐานข้อมูลกิจกรรม

7.1.2. ทำเว็ฐไซต์สำหรับเก็บฐานข้อมูลกิจกรรม

8. หมวกสีน้ำเงิน

8.1. สร้างเว็บไซต์สำหรับเก็บข้อมูลกิจกรรม

8.1.1. ชื่อกิจกรรม

8.1.2. ผู้คิดกิจกรรม

8.1.3. รูปแบบการทำกิจกรรม

8.1.4. อุปกรณ์ในการทำกิจกรรม

8.1.5. สามารถค้นหากิจกรรมได้

9. หมวกสีดำ

9.1. พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้

9.2. ที่เก็บข้อมูลต้องมีความเสถียรเพื่อรองรับการใช้งาน