การคิดแบบหมวก 6ใบ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การคิดแบบหมวก 6ใบ by Mind Map: การคิดแบบหมวก 6ใบ

1. 1.หมวกสีขาว

1.1. เป็นวัตกรรมสำหรับผู้ที่ใช้เมาท์หรือ พนักงานบริษัทที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นประจำ เวลาใช้เมาท์จะรู้สึกไม่สบายฝ่ามือ

2. 2.หมวกสีแดง

2.1. การคิดแก้ไขปัญาหาด้วยความรู้สึกขณะใช้เมาท์เกิดความกระด้างไม่สบายมือ

3. 3.หมวกสีดำ

3.1. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

3.1.1. นวัตกรรมที่เหมาะกับเมาท์ขนาดเล็กและถูกสร้างให้เหมาะสมกับเมาท์ของที่ทำงาน เพราะเราสร้างเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาในออฟฟิศ จึงทำให้เมาท์ขนาดใหญ่กว่าหรือเมาท์ที่ใช้เล่นเกมส์ไม่สามารถใช้ผ้าห่อได้

4. 4.หมวกสีเหลือง

4.1. เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ยังไม่มีใครทำขึ้น และสามารถนำมาแก้ไขปัญหาความรู้สึกไม่สบายมือเมื่อใช้งานเมาท์ ทำให้ทำงานได้คล่องขึ้น

5. 5.หมวกสีเขียว

5.1. มองเห็นถึงจุดเล็กๆของการทำงานในบริษัทมาคิดต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่มีชื่อว่าผ้าหุ้มเมาท์

6. 6.หมวกสีฟ้า

6.1. เป็นการมองเห็นปัญหาการใช้เมาท์ในที่ทำงาน คือการใช้เมาท์ประจำจะทำให้เกิดความไม่สบายมือ ปวดเมื่อยฝ่ามือ จึงทำให้เกิดการคิดแก้ไขปัญหานี้ โดยนวัตกรรมผ้าหุ้มเมาท์ขึ้นมา เมื่อแก้ไขการใช้เมาท์เป็นประจำโดยเฉพาะ และสามารถต่อยอดนำไปใช้ได้จริง หรือแก้ไขปัญหาได้จริง