ประเด็นที่ได้สำรวจ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ประเด็นที่ได้สำรวจ by Mind Map: ประเด็นที่ได้สำรวจ

1. หมวกสีขาว

1.1. สื่อการสอนที่ไม่หลากหลาย

2. หมวกสีแดง

2.1. เราเล็งเห็นว่าที่นี่ใช้สื่อการสอนที่ไม่ค่อยหลากหลายในการสอนเด็กช่วงอายุ7-10ปี สื่อที่ใช้สอนคือบัตรคำศัพท์และใบงาน ซึ่งทำให้เห็นๆเบื่อ

3. หมวกสีดำ

3.1. จากที่ได้สังเกตจริงๆเด็กๆค่อนข้างจะไม่สนใจสื่อที่เราจะไปสอน เพราะเป็นบัตรคำศัพท์กับใบงานธรรมดาทั่วไป ซึ่งในความจริงแล้วในช่วงวัยของพวกเขาจะต้องใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย สนุก และสามารถให้ความรู้แก่พวกเขาได้ในเวลาเดียวกัน

4. หมวกสีเหลือง

4.1. เราจึงคิดว่าจะทำสื่อการสอนแบบใหม่ให้เหมาะกับช่วงวัยกับพวกเขาและทำให้พวกเขาสนุกและได้ความรู้ไปพร้อมๆกัน โดยเราจะดัดเเปลงจากบัตรคำศัพท์ธรรมดาๆเป็นโดมิโน่

5. หมวกสีเขียว

5.1. โดมิโน่ของเราจะเป็นลักษณะดังนี้ ในโดมิโน่ 1 ตัวจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนนึงคือรูปภาพ ส่วนนึงคือคำศัพท์และพินอิน แต่ในโดมิโนตัวนั้นรูปและคำศัพท์จะต้องไม่ตรงกัน เพื่อให้นำไปต่อกับโดมิโน่ตัวอื่นได้ จะทำให้กิจกรรมน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และได้ฝึกการจำศัพท์ไปในตัว

6. หมวกสีฟ้า

6.1. เราได้สังเกตการจัดการเรียนการสอนมาสี่ครั้ง(เนื่องจากได้รับมอบหมายให้ไปสอนพิเศษที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง) ซึ่งการจัดการเรียนแต่ละครั้งมีกิจกรรมที่แทบจะไม่ต่างกันเลยคือ 1. สอนศัพท์ 2.แจกใบงาน และเด็กๆมีท่าทีที่เบื่อ เราเล็งเห็นปัญหาตรงนี้ จึงได้คิดว่าจะทำนวัตกรรมสื่อการสอนขึ้นมาใหม่ โดยดัดแปลงจากบัตรคำศัพท์ธรรมดาให้เป็นเกมโดมิโน่ แต่ก่อนจะเริ่มกิจกรรมครูผู้สอนจะต้องสอนคำศัพท์เด็กๆก่อนในเบื้องต้น เมื่อมีเกมหรือกิจกรรมในห้องจะทำให้พวกเขาไม่รู้สึกเบื่ออีกต่อไป