หมวกแห่งความคิดหกใบ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
หมวกแห่งความคิดหกใบ by Mind Map: หมวกแห่งความคิดหกใบ

1. หมวกสีขาว

1.1. บริษัท OKQ เป็น บริษัท ที่เปิดใหม่จะมีการจัดจำหน่ายผักและแป้งสาลี ขณะนี้อยู่ในช่วงดำเนินการวางแผนการตลาดและการขาย จะมีการขายให้กับลูกค้าโดยตรง

2. หมวกสีแดง อารมณ์และความรู้สึก

2.1. สิ่งที่ต้องการ: สามารถเข้าถึงลูกค้าได้โดยตรง ทำให้การสื่อสารชัดเจน มีความเข้าใจมากกว่า

2.2. สิ่งที่ไม่ชอบ: ค่อนข้างใช้เวลาพอสมควรในการแนะนำ - ขายสินค้าแต่ละครั้ง

3. หมวกสีดำ จุดด้อยและข้อเสีย

3.1. จุดแข็ง: สะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือทำเอกสาร

3.2. ข้อเสีย: ต้องใช้อินเตอร์เน็ต

4. หมวกสีเหลือง การคาดการณ์ในทางบวก

4.1. สะดวกในการใช้งาน sale ไม่ต้องเดินทางมาเอาเอกสารหรือทำเอกสารเพื่อไปใช้เป็นสื่อในการไปขายสินค้า ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

5. หมวกสีเขียว ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

5.1. ในอนาคตสามารถพัฒนาเป็นเว็บการสั่งซื้ออนไลน์เพื่อเพิ่มความสะดวกได้

6. หมวกสีฟ้า การควบคุมและการบริหารกระบวนการ

6.1. สิ่งที่ฉันอยากจะพัฒนา: ทำเว็บไซต์เกี่ยวกับสินค้าเพื่อให้saleใช้ในการไปแนะนำสินค้า