LỘ TRÌNH BEAUTYCOACH

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
LỘ TRÌNH BEAUTYCOACH by Mind Map: LỘ TRÌNH BEAUTYCOACH

1. KINH DOANH VỚI NGƯỜI MỚI

1.1. NĂNG LƯỢNG

1.2. HÀO HỨNG

1.3. YÊU THÍCH

1.4. HỌC ONLINE ĐỀU

1.5. DAILY BOOK - DAILY GOAL

1.5.1. chỉ cần 1 - 2 tháng

1.6. THEO SÁT UPLINE + HỌC HỎI + HỖ TRỢ

1.7. TRỜ THÀNH QTV TRONG 6 THÁNG

2. KINH DOANH LÀ THỨ TỰ ƯU TIÊN ĐẦU TIÊN

2.1. KHÔNG LÀM TRONG VÙNG THOẢI MÁI

2.2. CẦN LÀM - VÀ ƯU TIÊN LÀM

2.3. PRIORITY

3. RUBY

3.1. 24000PV: 6 THÁNG

3.1.1. 4000PV MỖI THÁNG

3.2. 4BC

3.3. LÀM CV THOẢI MÁI ? là lựa chọn của mình

3.4. LÀM CÔNG VIỆC DÀI HẠN !! là ước mơ của mình?

3.5. NGƯỠNG XÁC ĐỊNH ÁP LỰC

3.6. RUBY BỀN VỮNG (50-70TR/THÁNG)

3.7. GIÁ TRỊ CỦA SỰ KIÊN TRÌ

4. LÀ QTV 2000-3000PV

4.1. 2000PV: 8-10TR

4.2. 3000PV:12-15TR

4.3. 5000PV: 20-50TR

4.4. BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP

4.5. LUYỆN TẬP THÀNH THỤC QUI TRÌNH SALES

4.5.1. CHÀO HỎI - KẾT NỐI

4.5.2. XÁC LẬP UY TÍN

4.5.3. HỎI CÂU HỎI

4.5.4. XÁC ĐỊNH NHU CẦU ĐÚNG CỦA KHÁCH HÀNG

4.5.5. TƯ VẤN

4.5.6. TRÌNH BÀY CÂU CHUYỆN CHUYỂN ĐỔI

4.5.7. XỬ LÝ TỪ CHỐI GIÁ

4.5.8. CHỐT THỬ

4.6. MẤT 6 THÁNG ĐỂ TRỞ THÀNH QUẢN TRỊ VIÊN 3000PV