Rastlinné pletivá Plant tissues MIND MAP

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Rastlinné pletivá Plant tissues MIND MAP by Mind Map: Rastlinné pletivá Plant tissues MIND MAP

1. podľa schopnosti deliť sa

1.1. Delivé/ _______________________

1.1.1. 1. _______________________

1.1.2. 2. ________________________

1.1.3. 3. Sekundárne

1.1.3.1. a) _______________

1.2. Trváce

1.2.1. podľa zhrubnutia bunkovej steny

1.2.1.1. 1. ___________________

1.2.1.2. 2. ___________________

1.2.1.3. 3. ____________________

1.2.1.4. 4. _____________________

2. podľa funkcie

2.1. ________________

2.1.1. pokožka

2.1.1.1. 1. _________________________

2.1.1.2. 2. _________________________

2.1.1.3. 3. hydatódy

2.1.1.4. 4. __________________________

2.1.1.5. 5. __________________________

2.1.1.5.1. a) ________________________

2.1.1.5.2. b) žľaznaté

2.1.1.5.3. c) _______________________

2.1.1.5.4. d) absorpčné

2.1.1.6. 6. emergencie

2.1.1.6.1. a) krycie - _____________

2.1.1.6.2. b) žľaznaté - ____________ (mäsožravé rastliny)

2.2. VODIVÉ

2.2.1. 1. ________________________

2.2.1.1. a) cievy

2.2.1.2. b) ____________

2.2.2. 2. _______________________

2.2.2.1. a) sitkovice

2.2.3. 3. cievne zväzky podľa usporiadania X a F

2.2.3.1. a)________________

2.2.3.2. b) ______________

2.2.3.3. c) bikolaterálne

2.2.3.4. d) ________________

2.3. _______________

2.3.1. 1. mechanické

2.3.2. 2. asimilačné

2.3.3. 3. _______________

2.3.4. 4. ______________

2.3.4.1. a) mliečnice

2.3.4.2. b) ____________________________

2.3.5. 5. vodné

2.3.6. 6. prevzdušňovacie