Осиё фарм Структура

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Осиё фарм Структура by Mind Map: Осиё фарм Структура

1. Ишлаб чикариш булими

1.1. Складчи вазифаси

1.1.1. Товарларни жойлаш

1.1.1.1. Иш. чик. хонадаги асбоб ускуналарга созлигини назорат килиш ва зарур холларда тугрилатиш.

1.1.1.1.1. Хар хафта мажлисларда уз шикоят таклифларини бериш

1.1.2. Товарлар микдорини махсус дафтарда юритиш

1.1.2.1. Вилоят,шахар,туманларга почта килиб юбориш

1.1.2.2. Иш.чик. товар ва чикиб кетган т-в хисобини юритиш

1.1.3. Хом ашё (Сырё) таъминлаш ва олиб келиш

1.1.3.1. Баклашга, Копкок, Каропка, Инсрукция, Наклейка, Гофра , Буклет, Шартнома, Йул хатилари омборда узилиб колмаслик ва оз колганда Бухгалтер ва Реклама булимига мурожаат этиш.

1.2. Химик вазифаси

1.2.1. Махсулотни Сифатли чикариб бериш ва совутиш, куйишга таййорлаб бериш

1.2.2. Чикариладиган (1000-200 дона)товарга хом ашёларини етарлигини хисоблаб чикиш.

1.2.2.1. Агар хом ашёлар камчиликлар б/с Складчига зудлик билан етказиш.

1.2.2.1.1. Ишлаб чикарилгандан кейин казонларни тозалаб ювиш

1.3. Ходимлар б-н ишлашда вазифалар

1.3.1. Ишчи ходимлар назорат килиш

1.3.1.1. Ишга вактини белгилаш а) Ишга келиб кетиш вактини белгилаш,б) Тушлик беришни ташкиллаштириш в) Иш жараёнида керак буладиган предметларни олиб келиш.

1.3.1.1.1. Ходимлар урнига янги номзодларни топиш, Иш узилиб колмасликни олдини олиш ва таъминлаш

2. Сотув булими

2.1. Вилоятлар Диллерлари билан ишлаш

2.1.1. Доимий алокада булиш (Телефон, интернет инмессенджерлар оркали )

2.1.2. Товар кам сотиётган диллерга керакли огохлантриш бериш ва урнига янги номзодларни излаш

2.1.2.1. Акция ва мукофот пулларин вактида бериш ва уларни хисобини юритиш

2.2. Дилллерга план куйиш

2.2.1. Врачлар устидан назоратни ушлаб ва бошкариш

2.2.2. Товарга вазиятдан келиб чиккан холда нарх белгилаш .

2.3. Муддати келган ёки янги врачлар билан шартнома килиш

2.4. Шифокорла б-н шартнома килиш

2.4.1. Врачларни кутиб олиш зарур булганда мехмон килишни ташкил этиш

3. Бухгалтерия булими

3.1. Налог хисоботларини вактида олиб бориш

3.1.1. Банкдаги хисоб ракамларни юритиш ва накд пуллар назорат килиш

3.2. Ходимлар ойликлари бериш

3.2.1. Ходимлар руйхатини хисобга олиб бориш ва хисоботини юбориш

3.3. Ижара пулини вактида беришлигини таъминлаш

3.3.1. Узгарувчан харажатларни пул чикариш (мебел, телевизор, кондиционер ва б.ш)

3.3.1.1. Кунлик, доимий харажатларни хисоблаб уларга пул ажратиш

4. Реклама-копмьютер ва Страгедия булими

4.1. Хужжатлар билан ишлаш

4.1.1. Шартнома бланкалари

4.1.1.1. Йул хати

4.1.1.1.1. Прайслист

4.1.2. Врачлар шартномалари бир нусхасини саклаш

4.1.2.1. Мед.пресд. ва ходимлар паспорт, телефонлар ракамлари базага жойлаштриш

4.2. Реклама ва дизайн

4.2.1. Каробка, инсрукция, наклейка буклет тайёрлаш ва чикариш

4.2.1.1. Врачлар акцияси ва шартномалари

4.2.1.1.1. Янги дизайн устида ишлаш

4.2.1.1.2. Интернет реклама ва уни жойлаштириш

4.2.1.2. Такдимотлар Сертификат, Бокал, ручка ва х.к ларга дизайн ишлаб ва чикариш

4.3. Страгедия

4.3.1. Треинг дарслар катнашиш

4.3.1.1. Олган билимларин тажрибада синовдан утказиш

4.3.1.1.1. Янги таклифлар киритиш ва амалда куллаш