LỘ TRÌNH PKT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
LỘ TRÌNH PKT by Mind Map: LỘ TRÌNH PKT

1. System - Server

1.1. Server

1.1.1. Level 1 - Học và Thi MCSA - Học và Thi LPIC-1 - Tư vấn và thiết kế Server HP, IBM. - Cấu hình hệ thống Server cho SOHO - Chay BOM thiết bị và bản quyền phần mềm.

1.1.1.1. Level 2 - Học và Thi MCSP - Học và Thi LPIC-2,3 - Tư vấn và thiết kế Server HP, IBM. - Cấu hình hệ thống Server cho hệ thống Enterpirse, Datacenter - Chay BOM thiết bị và bản quyền phần mềm. - Quản lý dự án.

1.1.1.1.1. Level 3 - Exper về Microsoft, Lunix. - Tìm hiểu và thi các chứng chỉ Oracel - Khả năng Tshoot các vấn đề lớn.

1.2. Storage

1.2.1. Level 1. - Thiết kế và Tư vấn các giải pháp về lưu trữ. ( HP, EMC...) - Chạy BOM thiết bị lưu trữ

1.2.1.1. Level 2 - Thiết kế tư vấn nhưng dự án lớn. - Chạy BOM thiết bị. - Kỹ năng Tshoot. - Quản lý dự án

1.2.1.1.1. Level 3 - Khả năng Tshoot những vấn đề lớn.

1.3. Ảo Hoá

1.3.1. Level 1 - Học và Thi các chứng chỉ Ảo hoá ( Vmware, Hypervice... - Thiết kế và tư vấn các dự án nhỏ. - Chạy BOM phần mềm Ảo hoá.

1.3.1.1. Level 2 - Thiết kế tư vấn các dự án lớn - Kỹ năng Tshoot - Quản lý dự án

1.4. Phần mềm Backup

1.4.1. Tư vấn các phần mềm backup ( Veam, Symantex, Microsoft... - Chạy BOM và cấu hình

2. Wireless

2.1. Level 1 - CCNA Wireless. - Nắm rõ các hãng wireless - Tìm hiễu chi tiết về các loại sóng Wireles - Chạy BOM thiết bị wireless

2.1.1. Level 2 - CCNP Wireless - Thiết kể và triển khai các hệ thống wireless lớn. - Kỹ năng Tshoot.

3. Voice

3.1. Cisco

3.1.1. Level 1 - Học và thi CCNA Voice - Cấu hình QoS, VoiceIP - Thiết kế và triển khai các hệ thống SOHO - Kỹ năng Tshoot - Chạy BOM Thiết bị

3.1.1.1. Level 2 - Học và thi CCNP Voice - Thiết kế và triển khai các hệ thông Enterprise - Tshoot các trường hợp lớn. - Quản lý dự án.

3.1.1.1.1. Level 3 - CCIE Voice - Thiết kế và triển khai có hỗn hợp của nhiều hãng

3.2. Voice IP

3.2.1. Level 1 - Nắm rõ các loại Voice IP ( Asterisk, Avaya, Linux...) - Thiết kế và triển khai các hệ thống SOHO - Kỹ năng Tshoot - Chạy BOM Thiết bị

3.2.1.1. Level 2 - Thiết kế và triển khai các hệ thông Enterprise - Tshoot các trường hợp lớn. - Quản lý dự án.

3.2.1.1.1. Level 3 - Master về Voice

3.3. Analog

3.3.1. Level 1 - Tìm hiểu và nắm rõ về thiết bị Tổng Đài Analog ( Avaya, Panasonic, Seimen,...) - Thiết kế và Triển khai - Kỹ năng Tshoot - Chạy BOM Thiết bị

3.3.1.1. Level 2 - Cấu hình và Tshoot các thiết bị Tổng Đài Analog - Thiết kế và triển khai các hệ thông Enterprise - Quản lý dự án.

4. M&E

4.1. Điện Nặng

4.1.1. Level 1 - Hiểu rõ về bản thiết kế điện. - Chạy BOM danh mục thiết bị điện - Hiểu rõ các thông số cáp điện, điện.

4.1.1.1. Level 2 - Tư vấn và thiết kế điện. - Lên BOM danh mục thiết bị. - Nắm rõ điện động lực. - Quản lý dự án

4.1.1.1.1. Level 3 - Tư vấn và thiết kế những dự án lớn - Lên BOM danh mục thiết bị - Thi công hệ thống điện, điện chiếu sáng, điện động lực.

4.2. Điện Nhẹ

4.2.1. Level 1 - Tư vấn thiết kế hệ thống cáp mạng, điện thoại. - Nắm rõ các hãng cáp mạng, điện thoại trên thị trường. - Chạy BOM danh mục thiết bị.

4.2.1.1. Level 2 - Tư vấn thiết kế hệ thống cáp mạng điện thoại cho dự án lớn. - Tư vấn thiết kế DataCenter - Quản lý dư án - Chạy BOM danh mục thiết bị mạng.

4.3. ELV

4.3.1. Level 1 - Tư vấn và thiết kế các hãng Camera, PA tầm trung và cao cấp - Cấu hình và lắp đặt hệ thống cho Doanh nghiệp SOHO - Chay BOM thiết bị và bản quyền phần mềm.

4.3.1.1. Level 2 - Nắm rõ thông số kỹ thuật thế mạnh các hãng camera, PA - Tư vấn và thiết kế các hãng Camera tầm trung và cao cấp - Cấu hình và lắp đặt hệ thống cho Doanh nghiệp Lớn - Hệ thống lưu trữ - Chay BOM thiết bị và bản quyền phần mềm.

5. Network

5.1. Cisco

5.1.1. Level 1 - Học và thi CCNA, CCNP - Thiết kế và triển khai các hệ thống SOHO - Kỹ năng Tshoot - Chạy BOM Thiết bị

5.1.1.1. Level 2 - Học và thi CCNP trở lên - Thiết kế và triển khai các hệ thông Enterprise - Tshoot các trường hợp lớn. - Quản lý dự án.

5.1.1.1.1. Level 3 - Học và Thi CCIE - Master về network

5.2. Juniper

5.2.1. Level 1 - Học và thi JNCIA-Junos, JNCIS-ENT - Thiết kế và triển khai các hệ thống SOHO - Kỹ năng Tshoot - Chạy BOM Thiết bị

5.2.1.1. Level 2 - Học và thi JNCIP-ENT - Thiết kế và triển khai các hệ thông Enterprise - Tshoot các trường hợp lớn. - Quản lý dự án.

5.2.1.1.1. Level 3 - Học và Thi JNCIE-ENT - Master về network

5.3. Các Hãng khác

5.3.1. Level 1 - Tìm hiểu và nắm rõ về thiết bị khác - Kỹ năng Tshoot - Chạy BOM Thiết bị

5.3.1.1. Level 2 - Cấu hình và Tshoot các thiết bị khác - Thiết kế và triển khai các hệ thông Enterprise - Quản lý dự án.

6. Security

6.1. Level 1 - CCNA Security, JNCIS - SEC, CEH... - Thiết kế và cấu hình Cisco, Fortinet, Palo Alto, Sophos.... - Kỹ năng Tshoot - Chay BOM thiết bị theo yêu cầu

6.1.1. Level 2 - CCNP Security, JNCIP - SEC, CISSP - Tư vấn và thiết kế các hệ thông Enterprise. - Xây dựng bài test Security ở mức độ toàn hệ thống.

6.1.1.1. Level 3 - Hoàn thành CISSP - ISSMP - CIMP - Expert về Security

7. Cloud

7.1. Level 1 - Tìm hiểu Private Cloud - Tìm hiểu Public Cloud - Tìm hiểu Hybrid Cloud

7.1.1. Level 2 - Các mô hình dịch vụ - Cơ sở hạ tầng như một dịch vụ (IaaS - Infrastructure as a Service) - Nền tảng như một dịch vụ (PaaS - Platform as a Service) - Phần mềm như một dịch vụ (SaaS - Software as a Service)