Змістовий модуль 3 Психолого-педагогічна діагностика дітей шкільного віку

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Змістовий модуль 3 Психолого-педагогічна діагностика дітей шкільного віку by Mind Map: Змістовий модуль 3 Психолого-педагогічна діагностика дітей шкільного віку

1. Тема 6. Особливості психолого-педагогічної діагностики молодших школярів

1.1. Практичне заняття 8,9

1.2. Самостійна робота 8,9

2. Тема 7. Основні діагностики інтелектуального розвитку підлітків та юнаків

2.1. Практичне заняття 10

2.2. Самостійна робота 10

3. Тема 8. Особливості діагностики особистості підлітків та юнаків

3.1. Практичне заняття 11

3.2. Самостійна робота 11

4. Модульна контрольна робота 3