Змістовий модуль 4. Основні напрями роботи з сім’ями, які виховують дітей з РАС

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Змістовий модуль 4. Основні напрями роботи з сім’ями, які виховують дітей з РАС by Mind Map: Змістовий модуль 4. Основні напрями роботи з сім’ями, які виховують дітей з РАС

1. Тема 9. Стратегія роботи з батьками, які виховують дітей з РАС

1.1. Практичне заняття до теми 9

1.2. Семінар до теми 9

1.3. Самостійна робота 9

2. Тема 10. Психолого-педагогічний супровід сиблінгів осіб з РАС

2.1. Семінар до теми 10

2.2. Самостійна робота 10

3. Модульна контрольна робота 4