STM32F4 Discovery

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
STM32F4 Discovery by Mind Map: STM32F4 Discovery

1. Peripherals

1.1. GPIO

1.1.1. Registers

1.1.1.1. Config registers

1.1.1.1.1. MODER

1.1.1.1.2. OTYPER, OSPEED

1.1.1.1.3. PUPD

1.1.1.2. Data registers

1.1.1.2.1. IDR, ODR

1.1.1.3. Set/Reset registers (Bitwise registers)

1.1.1.3.1. BSRR

1.1.1.4. Locking register

1.1.1.4.1. LCKR

1.1.1.5. Alternative function registers

1.1.1.5.1. AFRL, AFRH