ช็อคโกแลต

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ช็อคโกแลต by Mind Map: ช็อคโกแลต

1. ที่มา

2. ช็ฮคโกแลตทำอะไรได้บ้าง

2.1. ช็อคโกแลตในยุโรป

3. ประเภทของช็อคโกแลต

4. วิธีทำช็อคโกแลต

5. ช็อคโกแลตดำ

6. ช็อคโกแลตนม

7. ช็อคโกแลตขาว

8. ช็ฮคโกแลตเหลว

9. ทำขนม

10. ทำเครื่องดื่ม

11. ประโยชน์ของช็อคโกแลต

12. โทษของช็อคโกแลต

13. วิธีการปลูกต้นช็อคโกแลต

14. การดูแลรักษาต้นช็อคโกแลต

15. วิธีการกลั่นช็อคโกแลต

16. การแปรรูปช็อคโกแลต

17. ต้นกำเนิดของช็อคโกแลต

18. แหล่งเพาะปลูกต้นช็อคโกแลต

19. ประเทศที่นิยมบริโภค

20. ช็อคโกแลตมีไว้เพื่ออะไร

21. สารอาหารที่อยู่ในช็อคโกแลต

22. ช็อคโกแลตที่คนนิยมบริโภค

23. ช็อคโกแลตชนิดกูแวร์ตูร์