Jadual Penutupan Akaun UMS 2019 (Surat pekeliling Bendahari Bil.1/2019)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Jadual Penutupan Akaun UMS 2019 (Surat pekeliling Bendahari Bil.1/2019) by Mind Map: Jadual Penutupan Akaun UMS 2019 (Surat pekeliling Bendahari Bil.1/2019)

1. 14 Oktober 2019

1.1. Perolehan Pembelian Terus (LPO)

2. 30 Oktober 2019

2.1. Pengesahan Baki Akaun Amanah / Akaun Penyelidikan

2.2. Pindahan Peruntukan (Viremen)

3. 15 November 2019

3.1. Pelarasan Akaun Amanah / Akaun Penyelidik

4. 22 November 2019

4.1. Pelarasan Perbelanjaan antara PTJ

5. 29 November 2019

5.1. Permohonan Inbois

6. 9 Disember 2019

6.1. Bayaran kepada Pembekal

6.1.1. Unit Perkhidmatan Kewangan / Unit Pembangunan / Unit Makmal Perhotelan (Bahan Mentah)

6.2. Tuntutan bayaran Tutor Sambilan

6.2.1. Seksyen Akademik - Lantikan Tutor

6.3. Tuntutan perjalanan (I-Claim) Tuntatan pendahuluan pelbagai

7. 1 November 2019

7.1. Pengesahan semakan daftar harta modal

8. 2 Disember 2019

8.1. Laporan Pemerikaan Fizikal Harta Modal dan Inventori peringkat JFPIU

8.2. Tuntutan emolumen PHS / RA (Bulan November)

8.2.1. Siti Qhamisah / Siti Roshaidah / Arny / Adeli

9. 16 Disember 2019

9.1. Rekupan Panjar Wang Runcit Terakhir

10. 27 Disember 2019

10.1. Perakuan Baki Panjar Wang Runcit

11. 31 Disember 2019

11.1. Penghantaran akhir Kutipan /Terimaan (Jam 11 pagi)