Beriman kepada allah

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Beriman kepada allah by Mind Map: Beriman kepada allah

1. Pengertian

1.1. •percaya akan kewujudan-Nya sebagai Tuhan Yang Sempurna sifat-Nya secara mutlak, Pencipta alam ini, Penyusun peraturannya dan Pengatur perjalanannya. 

1.2. •Allah s.w.t. merupakan Tuhan yang wajib disembah dan diakui kemuliaan-Nya, kekuasaan-Nya dan dipatuhi hukum-hukum-Nya. 

1.3. •Bukti kewujudan Allah ialah wujudnya sekalian makhluk dan alam ini.

2. TAHKIK (PERLAKSANAAN) 

2.1. •Iktiqad (Percaya) Bahawa Alam Ini Mempunyai Pencipta Yang Satu

2.2. • Iktiqad Dengan Nama-Nama Yang Indah Dan Sifat-Sifat Yang Sempurna

2.3. •Iktiqad Bahawa Allah Ialah Ilah (Tuhan) Yang Sebenar

2.4. •Kepentingan Tauhid.

2.5. •Perkara Yang Bertentangan Dengan Tauhid Ialah Syirik (Menyengutukan Allah Dengan Makhluk), Ianya Terbahagi Kepada Tiga Bahagian

3. DALIL-DALIL SERTA TANDA KEESAAN ALLAH

3.1. Agungnya kejadian alam semesta ini, halus seni ciptaannya, pelbagai jenis makhluk terdapat di dalamnya, sistem perjalanannya yang teratur, sesiapa yang memerhatikannya serta berfikir tentang kejadiannya akan berasa yakin dengan wahdaniyyah (keesaan) Allah.

3.2. •Ajaran syariat yang telah Allah utuskan melalui rasul-rasul dan dikuatkan pula ajaran tersebut dengan tanda-tanda keterangan yang menunjukkan kepada wahdaniyyah serta keesaan Allah Taala untuk disembah, semua ajaran yang telah disyariat oleh Allah ke atas makhlukNya daripada hukum hakam menjadi dalil yang nyata bahawa ianya tidak datang kecuali daripada Rabb (Pencipta) Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui perkara yang baik untuk makhluk ciptaanNya.

3.3. •Fitrah kejadian manusia yang telah Allah jadikan dalam hati hamba-hambaNya mengakui keesaan Tuhan, ianya merupakan suatu perkara yang telah tetap dalam diri manusia. Apabila manusia ditimpa bala bencana mereka akan mendapatinya (fitrah) serta kembali kepada Allah

4. Pengertian Tuhan

4.1. New Topic