Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Південна Корея by Mind Map: Південна Корея

1. Інструментацій

1.1. Програмне забезпечення

1.2. Обладна

1.3. Інфраструктура (комп’ютерні столи, крісла, мобільні дошки тощо)

2. Учасники

2.1. Киорейської інформаційна служба освіти та наукових досліджень

2.2. Учительська Інтернет-спільнота (Edu-Cafe)

2.3. Громадські та приватні організації, які допомагають реалізувати урядову концепцію розвитку освіти

2.4. відділення з питань освіти

2.5. школи

3. Форми

3.1. Прогнозування майбутнього

3.1.1. Бачення розвитку освітніх технологій Південної Кореї :

3.1.2. Впровадження ІКТ в систему освіти в 2007 році “створить нову систему освіти, яка підвищить національну конкурентоспроможність”.

3.2. Розробка стратегічного плану

3.2.1. На даний час стратегічний ІКТ-план для освіти складається з двох основних програм. Стратегія смарт - освіти (2011-2015): Стратегія просування смарт - освіти впроваджувалася паралельно із стратегічним ІКТ-планом для освіти, науки та технологій. Метою плану є покращення доступу до освіти, сприяння локальній освіті, зміцнення матеріального забезпечення через оновлення державної освіти, відновлення академічної, введення освіти упродовж життя та примноження результатів покращення матеріального забезпечення освіти.

3.2.2. План управління + ресурсне забезпечення

3.2.2.1. У Кореї освіта надзвичайно централізована. Корейська інформаційна служба освіти та наукових досліджень (KERIS) - це організація Міністерства освіти, науки та технологій,відповідальна за впровадження ІКТ в освіту. Окрім фінансування з боку Міністерства, KERIS покладається на громадські та приватні організації, які допомагають реалізувати урядову концепцію розвитку освіти. Технологічні компанії, такі як IBM та Intel, в Кореї можуть втілити найсучасніші інновації. А Корея отримує фінансову та технологічну підтримку від цих компаній.

3.2.2.1.1. Фінансування: • Національне фінансування Адміністрація короля, президента, прем’єр-міністра Міністерство освіти Міністерство ІКТ та телекомунікації Інші міністерства Універсальний фонд надання послуг Урядові субсидії чи повернення ПДВ Урядове кредитування • Державне або регіональне фінансування • Уряд країни-донора та міжнародні організації • Неурядові організації • Жіночі організації • Державно-приватні партнерські фонди Телекомунікаційні компанії Банки Високотехнологічні компанії, наприклад, фінансування через рахунки мобільного зв’язку Субсидії або заохочувальні стимули для збільшення клієнтської бази Ресурси від фірм, що декларують соціальну відповідальність • Кошти від індивідуальних покупок учителів, батьків, учнів Відрахування із заробітної плати вчителя

4. Етапи реалізації

4.1. Створення Корейського освітнього та дослідницького інформаційного сервісу (KERIS) – організації, яка відповідає за просування ІКТ в освіті.

4.2. Запуск основних освітніх інформаційних послуг, таких, як EDUNET та трансляції освітніх програм через супутникове телебачення.

4.3. Впровадження проектів для організації інформаційних потоків, наприклад, Cyber Home Learning System.

4.4. Заохочення впровадження ІКТ в освіту на місцях шляхом використання системи електронного навчання, підвищення рівня майстерності педагогів.

4.5. Впровадження різноманітних модельних проектів для забезпечення реалізації учнецентрованої моделі навчання шляхом створення широкого освітнього середовища (ubiquitous learning) та максимального застосування новітніх освітніх та інформаційнокомунікаційних технологій.

4.6. Створення в рамках освітніх соціальних програм системи забезпечення ІКТ для малозабезпечених сімей, осіб з обмеженими фізичними можливостями тощо для усунення перешкод в доступі до інформації та знань та гарантування їх стабільності.

4.7. Налагодження співпраці та обміну інформацією на основі Web2.0 шляхом розвитку державних освітніх та академічних інформаційних сервісів, наприклад, EDUNET, RISS тощо. До того ж було розпочато роботу шкіл, в яких реалізується за модель «повсюдного» освітнього середовища, а також впроваджено різноманітні проекти для комерційного використання електронних підручників.