Panahon ng Komonwelt

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Panahon ng Komonwelt by Mind Map: Panahon ng Komonwelt

1. Komisyong Monroe

1.1. ipinapatunayang kulang ang paggamit ng wikang Ingles bilang wikang panturo sa eskwelahan

1.2. 1925

1.2.1. na may layunin na mag-ulat sa pagiging epektibo ng edukasyon sa Pilipinas sa panahon ng pagsasanib ng Estados Unidos

2. Pambansang Asemblea

2.1. unang Pambansang Asemblea

2.1.1. Manuel Quezon

2.1.2. dapat pumili ng wika na naiintindihan ng karamihan, kaya pinili ang Filipino

2.2. ayon sa Batas Komonwelt Blg. 184

2.2.1. dapat nakabatay ang pagpapatupad ng pambansang wika sa isang umiiral na katutubong wika

3. Marka ng Kolonisayong Amerikano

3.1. marami ang pinalit

3.1.1. sistema ng edukasyon

3.1.2. paggamit ng wikang Ingles

3.1.3. pagsali ng mga mamamayan ng isang komunidad sa pamamahala nito

4. Inisyal na tugon sa wikang Engles sa pangkalahatan

4.1. bilang isang susyal na wika

4.2. tipong ginagamit ng mga nasa taas o mga mayayaman

5. Pansaantalang Probisyong Pangwika habang wala pang wikang pambansa

5.1. vernakular o dialect ng iba-t ibang rehiyon

5.1.1. habang wala pa ang pambansang wika

5.1.2. hindi kami sang-ayon dito dahil hindi tayo magkakaintindi

6. Bakit gayon na lamang kasigasig ang EU na ipatupad ang kanilang wika gayong nasa panahon na sila ng "Pagpapalaya" sa Pilipinas?

6.1. dahil sa maraming suliraning hinarap ng pamahalaang Komonwelt

6.2. dahil siguro sa maraming abala nagyayari sa pamahalaan noon, hindi na rin nabigyan ng masyadong kalahagan ang papatupad ng EU noon

7. Kontradiksyon sa pagpili at padpapatupad ng wikang panturo at wikang pambansa

7.1. maaari itong makita na hindi patas para sa mga Filipino na kinalakihan na ang ibang wika maliban sa wikang pambansa

7.2. Madalas na Tagalog ang ginagamit ng pamahalaan at ng panturo kaya kung tutuusin

7.3. Kailangan pa nilang pag-aralan ang wikang pambansa upang mabuhay sa lipunan ng mabuti at maayos

8. Seksyon 3 sa SB ng 1935

8.1. dahil tayo ang naging wika natin sa loob ng 333 taon ay ang wika ng Kastila

8.2. Dahil nakasaad dito na gagawa ang pamahalaan ng istandard na wikang pambasa batay sa umiiral na katutubong wika, naging hakbang ito upang tayo ay magkaroon ng sarili identidad bilang isang sariling bansa na malaya sa kolonyalismo

8.3. Pabor kami sa ginawang batas na ito

8.3.1. dahil nagsulong ang gobyerno ng malinaw na pagkakakalas sa nanakop satin

8.3.2. dahil ang batas na ito ay nagbigay halaga sa ating sariling wika na siyang dapat mamukadkad sa sarili nating bansa

9. Pinakalayunin ng mga batas pangwika sa ilalim ng panahon sa Komonwealth

9.1. mapahalagahan ang wika ng katutubo at mapatibay ito

9.2. inagamit din ang wika noon para sa mga kalakalan kaya ito ay importante

9.3. Sa pagtagal ng panahon mas pinatibay ang wika natin at dinagdagan pa ng mga letra. Ito ay importante din dahil ginagamit natin ito bilang pang kumunikasyon at ginagamit ito para makapagturo ng edukasyon

10. Surian ng Wikang Pambansa

10.1. tungkol sa

10.1.1. ipinag-uutos na ipili kung aling katutubong wika ng Pilipinas ang gagamitin bilang batayan para sa pambansa

10.2. nagtulong sa pag-unlad ng

10.2.1. wikang pambansa

10.2.2. panitikan

10.2.3. pagkritiko sa literatura

10.3. 1937

10.3.1. inirerekomenda na ang Tagalog ay magiging ang ating pambansang wika

10.4. 1940

10.4.1. inilathala ang isang opisyal na gramatika at diksyunaryo, at ang Tagalog-Ingles talasalitaan

10.5. 1987

10.5.1. Executive Order No. 117

10.5.1.1. naging Linangan ng mga Wika sa Pilipinas

10.6. August 1991

10.6.1. Republic Act No. 7104

10.6.1.1. nagging Komisyon sa Wikang Filipino

11. Lope K. Santos

11.1. ama ng pambasang wika at balarila ng pilipinas

11.2. ibang okupasyon niya ay

11.2.1. manunulat

11.2.2. abogado

11.2.3. kritiko

11.2.4. at iba pa

12. Batas Komonwelt Blg. 184

12.1. lumikha sa Surian ng Wikang Pambansa

12.2. ang mga nagging kabahagi nito ay sina

12.2.1. bilang pamumuno

12.2.1.1. Jaime C. de Veyra (Samar-Leyte)

12.2.2. at kinabibilangan

12.2.2.1. Santiago A. Fonacier (Ilokano)

12.2.2.2. Hadji Butu (Moro)

12.2.2.3. Cecilio Lopez (Tagalog)

12.2.2.4. Felix S. Salas Rodriguez (Panay)

12.2.2.5. Filemon Sotto (Sebwano)

12.2.2.6. Casimiro F. Perfecto (Bikol)

13. Bakit gayon na lamang ang pagnanasa ng mga Pilipinong makapagsulong ng isang wikang pambansa na batay sa wikang katutubo?

13.1. dahil magiging mas madaling umangkop ang mga mamamayan ng Pilipinas at hindi na kailangan dumaan sa proseso ng paggawa ng bagong wika

14. Mahalagang kapasyahan ang ginawa ni Pang. Manuel L. Quezon upang masaliksik ang mga katutubong wika sa bansa

14.1. Magkakaroon rin ng kalayaan sa loob ng bansa ngunit pinamamahalaan parin tayo ng Amerika

14.2. Programa ni Manuel L. Quezon

14.2.1. Women’s Suffrage Act at sa tulong ni Jaime C. De Veyra, natatag ang pambansang wika

14.2.2. Misyong OSROX na bibigyan tayo ng kasarinlan ng Estados Unidos

15. K. T. Blg. 134

15.1. Tagalog ang napiling wikang pambansa dahil

15.1.1. Ilang pang dahilan

15.1.1.1. pagiging mayaman nito sa talasalitaan

15.1.1.2. pagkagamit sa sentrong kalakalan

15.1.1.3. kadalian nitong pag-aralan

15.1.2. marami na ang nailimbag na paitikan sa wikang ito

15.1.3. marami ang nagsasalita ng tagalog (gaya ng presidente mismo)

15.1.4. maraming mga bayani na ang wika ay Tagalog

15.2. Kautusang Tagapagpaganap Blg 134 (Quezon) "Ang Wikang Pambansa ng Pilipinas ay Ibatay sa Tagalog"