Panahon ng Komonwelt

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Panahon ng Komonwelt by Mind Map: Panahon ng Komonwelt

1. Surian ng Wikang Pambansa

1.1. tungkol sa

1.1.1. ipinag-uutos na ipili kung aling katutubong wika ng Pilipinas ang gagamitin bilang batayan para sa pambansa

1.2. nagtulong sa pag-unlad ng

1.2.1. wikang pambansa

1.2.2. panitikan

1.2.3. pagkritiko sa literatura

1.3. 1937

1.3.1. inirerekomenda na ang Tagalog ay magiging ang ating pambansang wika

1.4. 1940

1.4.1. inilathala ang isang opisyal na gramatika at diksyunaryo, at ang Tagalog-Ingles talasalitaan

1.5. 1987

1.5.1. Executive Order No. 117

1.5.1.1. naging Linangan ng mga Wika sa Pilipinas

1.6. August 1991

1.6.1. Republic Act No. 7104

1.6.1.1. nagging Komisyon sa Wikang Filipino

2. Lope K. Santos

2.1. ama ng pambasang wika at balarila ng pilipinas

2.2. ibang okupasyon niya ay

2.2.1. manunulat

2.2.2. abogado

2.2.3. kritiko

2.2.4. at iba pa

3. Batas Komonwelt Blg. 184

3.1. lumikha sa Surian ng Wikang Pambansa

3.2. ang mga nagging kabahagi nito ay sina

3.2.1. bilang pamumuno

3.2.1.1. Jaime C. de Veyra (Samar-Leyte)

3.2.2. at kinabibilangan

3.2.2.1. Santiago A. Fonacier (Ilokano)

3.2.2.2. Hadji Butu (Moro)

3.2.2.3. Cecilio Lopez (Tagalog)

3.2.2.4. Felix S. Salas Rodriguez (Panay)

3.2.2.5. Filemon Sotto (Sebwano)

3.2.2.6. Casimiro F. Perfecto (Bikol)

4. Komisyong Monroe

4.1. ipinapatunayang kulang ang paggamit ng wikang Ingles bilang wikang panturo sa eskwelahan

4.2. 1925

4.2.1. na may layunin na mag-ulat sa pagiging epektibo ng edukasyon sa Pilipinas sa panahon ng pagsasanib ng Estados Unidos

5. Pambansang Asemblea

5.1. unang Pambansang Asemblea

5.1.1. Manuel Quezon

5.1.2. dapat pumili ng wika na naiintindihan ng karamihan, kaya pinili ang Filipino

5.2. ayon sa Batas Komonwelt Blg. 184

5.2.1. dapat nakabatay ang pagpapatupad ng pambansang wika sa isang umiiral na katutubong wika

6. Marka ng Kolonisayong Amerikano

6.1. marami ang pinalit

6.1.1. sistema ng edukasyon

6.1.2. paggamit ng wikang Ingles

6.1.3. pagsali ng mga mamamayan ng isang komunidad sa pamamahala nito

7. Inisyal na tugon sa wikang Engles sa pangkalahatan

7.1. bilang isang susyal na wika

7.2. tipong ginagamit ng mga nasa taas o mga mayayaman

8. Pansaantalang Probisyong Pangwika habang wala pang wikang pambansa

8.1. vernakular o dialect ng iba-t ibang rehiyon

8.1.1. habang wala pa ang pambansang wika

8.1.2. hindi kami sang-ayon dito dahil hindi tayo magkakaintindi

9. Bakit gayon na lamang kasigasig ang EU na ipatupad ang kanilang wika gayong nasa panahon na sila ng "Pagpapalaya" sa Pilipinas?

9.1. dahil sa maraming suliraning hinarap ng pamahalaang Komonwelt

9.2. dahil siguro sa maraming abala nagyayari sa pamahalaan noon, hindi na rin nabigyan ng masyadong kalahagan ang papatupad ng EU noon

10. Kontradiksyon sa pagpili at padpapatupad ng wikang panturo at wikang pambansa

10.1. maaari itong makita na hindi patas para sa mga Filipino na kinalakihan na ang ibang wika maliban sa wikang pambansa

10.2. Madalas na Tagalog ang ginagamit ng pamahalaan at ng panturo kaya kung tutuusin

10.3. Kailangan pa nilang pag-aralan ang wikang pambansa upang mabuhay sa lipunan ng mabuti at maayos

11. Seksyon 3 sa SB ng 1935

11.1. dahil tayo ang naging wika natin sa loob ng 333 taon ay ang wika ng Kastila

11.2. Dahil nakasaad dito na gagawa ang pamahalaan ng istandard na wikang pambasa batay sa umiiral na katutubong wika, naging hakbang ito upang tayo ay magkaroon ng sarili identidad bilang isang sariling bansa na malaya sa kolonyalismo

11.3. Pabor kami sa ginawang batas na ito

11.3.1. dahil nagsulong ang gobyerno ng malinaw na pagkakakalas sa nanakop satin

11.3.2. dahil ang batas na ito ay nagbigay halaga sa ating sariling wika na siyang dapat mamukadkad sa sarili nating bansa

12. Bakit gayon na lamang ang pagnanasa ng mga Pilipinong makapagsulong ng isang wikang pambansa na batay sa wikang katutubo?

12.1. dahil magiging mas madaling umangkop ang mga mamamayan ng Pilipinas at hindi na kailangan dumaan sa proseso ng paggawa ng bagong wika

13. Mahalagang kapasyahan ang ginawa ni Pang. Manuel L. Quezon upang masaliksik ang mga katutubong wika sa bansa

13.1. Magkakaroon rin ng kalayaan sa loob ng bansa ngunit pinamamahalaan parin tayo ng Amerika

13.2. Programa ni Manuel L. Quezon

13.2.1. Women’s Suffrage Act at sa tulong ni Jaime C. De Veyra, natatag ang pambansang wika

13.2.2. Misyong OSROX na bibigyan tayo ng kasarinlan ng Estados Unidos

14. K. T. Blg. 134

14.1. Tagalog ang napiling wikang pambansa dahil

14.1.1. Ilang pang dahilan

14.1.1.1. pagiging mayaman nito sa talasalitaan

14.1.1.2. pagkagamit sa sentrong kalakalan

14.1.1.3. kadalian nitong pag-aralan

14.1.2. marami na ang nailimbag na paitikan sa wikang ito

14.1.3. marami ang nagsasalita ng tagalog (gaya ng presidente mismo)

14.1.4. maraming mga bayani na ang wika ay Tagalog

14.2. Kautusang Tagapagpaganap Blg 134 (Quezon) "Ang Wikang Pambansa ng Pilipinas ay Ibatay sa Tagalog"

15. Pinakalayunin ng mga batas pangwika sa ilalim ng panahon sa Komonwealth

15.1. mapahalagahan ang wika ng katutubo at mapatibay ito

15.2. inagamit din ang wika noon para sa mga kalakalan kaya ito ay importante

15.3. Sa pagtagal ng panahon mas pinatibay ang wika natin at dinagdagan pa ng mga letra. Ito ay importante din dahil ginagamit natin ito bilang pang kumunikasyon at ginagamit ito para makapagturo ng edukasyon