Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Ibnu Sina by Mind Map: Ibnu Sina

1. Kematian: 428H / 1037 di Asfahan

2. Memperkenalkan penyakit berjangkit melalui udara

3. Biodata

3.1. Nama Sebenar: Al-Hussain Bin Abdullah Bin Al-Hassan Bin Ali Sina

3.2. Nama Panggilan

3.2.1. i. Ibnu Sina (timur)

3.2.2. ii. Avicenna (barat)

3.2.3. iii. Father of early medicine

3.3. Kelahiran: 370H / 980M di Afsyanah, Bukhara

4. Keistimewaan dan Sumbangan

4.1. Menghasilkan karya dalam bidang perubatan

4.1.1. i. Al-Adamyah Al-Qalbiah

4.1.2. ii. Al-Afiyah At-Tibbiyah

4.1.3. iii. Al-Qanun fit tib

4.1.3.1. merupakan rujukan utama perubatan di pengajian barat

4.2. Merawat empat penguasa ketika beliau masih remaja

4.2.1. i. Penguasa Bukhara (Nuh Bin Mansur)

4.2.2. ii. Penguasa Jurjan (Syamsul Ma’ali Qabus Bin Wasyunkir)

4.2.3. iii. Penguasa Hamazan (Al-Amir Syamsud Daulah)

4.2.4. iv. Penguasa Asfahan (Al-Amir Ala’ud Daulah)

4.3. Membuat eksperimen tentang “word association” yang kemudiannya diatributkan kepada Carl Jung

4.4. Menekankan amalan gaya hidup sihat melalui senaman dan gaya pemakanan yang sihat