ประเภทการถ่ายรูป

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ประเภทการถ่ายรูป by Mind Map: ประเภทการถ่ายรูป

1. Nature Photography หรือการถ่ายรูปกับธรรมชาติ

1.1. เป็นการถ่ายภาพนอกสถานที่ (Outdoors) เพื่อแสดงซับเจคที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เช่น ภูมิทัศน์ (Landscapes), สัตว์ (Wildlife), พืชผักต่างๆ (Plants), การถ่ายระยะใกล้ (Close-ups) และมาโคร (Macro) ของซับเจคที่กล่าวมาข้างต้น รวมถึงลวดลายและรูปทรงของสิ่งต่างๆ (Patterns & Textures) ที่มีอยู่ในธรรมชาติ การถ่ายภาพแนวธรรมชาติจะเน้นความเป็นจริง เพื่อใช้อ้างอิงประวัติศาสตร์ของสิ่งนั้นๆตามสภาพที่เป็นอยู่จริงในธรรมชาติ

2. Macro photography

2.1. ความหมายของมาโคร (Macro) การถ่ายภาพมาโครในทางเทคนิค หมายถึง การถ่ายภาพตัวแบบเพื่อให้มีขนาดที่ยันทึกลงบนตัวรับภาพ (ฟิล์มหรือเซนเซอร์ที่ใช้รับภาพในกล้องดิจิตอล) กับขนาดของตัวแบบจริง หรือเรียกง่ายๆ ว่าได้ภาพที่มีอัตราขยายใกล้เคียง 1:1 (ขนาดภาพ :ขนาดวัตถุ) ตัวเลขอัตราขยายนี้ตัวเลขตัวแรกจะแทนขนาดภาพบนตัวรับภาพที่ถ่ายได้ ส่วนตัวเลขตัวหลังจะแทนขนาดภาพของวัตถุจริง เช่น 1:1 หมายถึง ถ่ายภาพได้มีขนาดเท่าของจริง, 2:1 หมายถึง ถ่ายภาพได้มีขนาดใหญ่กว่าของจริงสองเท่า และ 1:4 หมายถึง ถ่ายภาพได้มีขนาดเล็กกว่าของจริง 4 เท่า

3. Time Lapse Photography

3.1. ปกติแล้วถ้าเราดูวิดีโอความยาว 1 นาทีเฟรมเรท 30fps ในทุก ๆ 1 วินาทีของวิดีโอจะมีภาพนิ่งถูกถ่ายเอาไว้ 30 ภาพเรียงกันให้เราเห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวตามปกติแต่จะเป็นอย่างไรถ้าผมบอกให้ถ่ายแค่ 1 ภาพทุก ๆ 1 นาทีจำนวน 300 ภาพแล้วนำมาต่อกัน

4. Motion Photography

4.1. การถ่ายภาพด้วยความเร็วชัตเตอร์ต่ำๆแบบนี้ความนิ่งและความสมดุลของกล้องถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ดังนั้นขาตั้งกล้องจึงเป็นอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้สำหรับการถ่ายภาพประเภทนี้ ส่วนฟิลเตอร์ ND นั้นจะทำหน้าที่เหมือนแว่นกันแดดของกล้อง ฟิลเตอร์ ND ช่วยลดปริมาณแสงที่จะเข้ามาในกล้องทำให้คุณสามารถใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำๆได้แม้จะถ่ายตอนกลางวันนั้นเอง

5. portrait photography

5.1. การบันทึกลักษณะทางกายภาพ ทั้งทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก และบุคลิกภาพของตัวแบบ ซึ่งส่วนที่สาคัญที่สุดจะเป็นหน้าและการแสดงออกทางความรู้สึกของตัวแบบ และอาจรวมถึงท่าทางและฉากหลัง การถ่ายภาพบุคคลได้เริ่มขึ้นพร้อม ๆ กับการประดิษฐ์กล้อง และยังไม่เป็นที่นิยม ลักษณะการถ่ายภาพเหมือนสมัยต้นๆนั้น จะมีลักษณะคล้ายกับการวาด ตัวแบบยังเป็นที่ทั่วไป มักจะนั่งหน้าฉากเกลี้ยงๆ ธรรมดา แสงเป็นแสงอ่อนนุ่มเหนือตัวแบบและแสงสะท้อนจากกระจก