Модуль 1(МВМД)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Модуль 1(МВМД) by Mind Map: Модуль 1(МВМД)

1. Путівник по модулю

1.1. Презентація

1.2. Інструкція

1.3. Форум

1.4. Карта

2. Теоретичний матеріал

2.1. Лекція 1. Hard and soft skills сучасного 教師(Jiàoshī、Kyoushi)

2.2. Лекція 2. Сучасні педагогічні тренди та шляхи їх впровадження у навчальний процес зі східних мов.

3. Практичні заняття

3.1. Практичне заняття 1. Організація навчального процесу зі східних мов як спеціальності в контексті модернізації освіти.

3.2. Практичне заняття 2. Організація навчального процесу зі східних мов: робоча навчальна програма, аналіз підручників, планування заняття.

4. Завдання для самостійної роботи

4.1. Завдання до Л1

4.2. Завдання до Л2

4.3. Завдання до П1

4.4. Завдання до П2