Комп'ютерна анімація(Інформатика 10-11 класи)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Комп'ютерна анімація(Інформатика 10-11 класи) by Mind Map: Комп'ютерна анімація(Інформатика 10-11 класи)

1. Основи анімації

1.1. Знаннєва складова

1.1.1. Знає поняття “анімація”.

1.1.2. Пояснює основні принципи створення анімованих зображень.

1.1.3. Має уявлення про програмні середовища для створення комп’ютерної анімації, розрізняє їх за принципами створення анімації.

1.1.4. Знає основні формати файлів комп'ютерної анімації

1.1.5. Називає основні етапи створення анімованого зображення.

1.2. Діяльнісна складова

1.2.1. Виконує пошук файлів з анімацією у мережі Інтернет, переглядає та завантажує їх.

1.2.2. Використовує програмні засоби для перегляду анімації різних видів.

1.2.3. Наводить приклади використання анімації у власній навчальній діяльності, для реалізації власних захоплень та у подальшому для рішення професійних задач.

1.3. Ціннісна складова

1.3.1. Визначає доцільність використання анімованих зображень для розв’язання конкретної задачі (проблеми), реалізації проекту.

1.3.2. Розрізняє двовимірну та тривимірну анімацію, сфери їх застосування.

1.4. Зміст навчання

1.4.1. Анімація. Види анімації. Комп'ютерна анімація.

1.4.2. Порівняння растрової та векторної анімації. Тривимірне моделювання і анімація.

1.4.3. Приклади застосування анімації.

2. Анімація в редакторі растрової графіки

2.1. Знаннєва складова

2.1.1. Знає призначення та функції декількох редакторів растрової графіки.

2.1.2. Знає основні формати файлів растрової графіки.

2.1.3. Знає призначення та функції редактора растрової анімації.

2.1.4. Пояснює принципи створення анімації імітування зіткнення декількох об’єктів, обертання об’єктів, трансформації та деформації об’єктів.

2.1.5. Наводить та обґрунтовує приклади застосування розроблених анімацій.

2.2. Діяльнісна складова

2.2.1. Вміє створювати та редагувати растрові зображення.

2.2.2. Вміє імпортувати растрові зображення у середовище для створення GIF-анімації.

2.2.3. Виконує експорт анімації з растрового редактора.

2.2.4. Створює GIF-анімації з різноманітними візуальними ефектами.

2.2.5. Створює анімації тексту, анімованих моделей явищ та процесів, анімовані банери для веб-сторінок.

2.3. Ціннісна складова

2.3.1. Визначає відповідність інструментів для створення GIF-анімацій.

2.3.2. Усвідомлює важливість використання анімацій на веб-сторінках.

2.3.3. Усвідомлює цінність розроблення комп’ютерних моделей явищ та процесів

2.3.4. Оцінює результати власних розробок та результати інших.

2.4. Зміст навчання

2.4.1. Налаштування швидкості відтворення анімації.

2.4.2. Анімація руху об'єктів.

2.4.3. Анімація зіткнення декількох об'єктів.

2.4.4. Ефекти анімації обертання об'єктів.

2.4.5. Анімація кольору. Градієнтні заливки, текстури. Ефекти анімації з колірними переходами, анімація прозорості.

2.4.6. Використання візуальних ефектів в анімації.

2.4.7. Створення анімованого банера для веб-сторінок. Зміна тексту та зображень в анімованому банері.

3. Векторна анімація

3.1. Знаннєва складова

3.1.1. Має уявлення про особливості кількох редакторів векторної анімації (принципи створення анімації, огляд інструментів, ліцензія) та можливості, які вони надають користувачеві.

3.1.2. Знає призначення та функції редактора векторної анімації.

3.1.3. Розуміє призначення шарів, обґрунтовує їх кількість для створення анімованого проекту.

3.1.4. Наводить приклади властивостей об’єктів програмного середовища для створення векторних анімацій.

3.1.5. Наводить та обґрунтовує приклади застосування розроблених анімацій.

3.2. Діяльнісна складова

3.2.1. Уміє створювати анімовані векторні зображення.

3.2.2. Застосовує анімацію різних типів для створення проекту.

3.2.3. Створює керовану анімацію.

3.2.4. Експортує файли анімації.

3.3. Ціннісна складова

3.3.1. Ураховує можливості, що надаютьсяі програмними засобами для створення анімацій відповідного типу.

3.3.2. Розуміє практичне застосування розроблених власних анімованих проектів.

3.3.3. Оцінює результати власних розробок та результати інших.

3.4. Зміст навчання

3.4.1. Основи векторної графіки. Створення та редагування векторних зображень.

3.4.2. Векторна анімація. Види векторної анімації: покадрова, руху, форми, з використанням криволінійних шляхів.

3.4.3. Використання шарів для створення анімації, змінення їх властивостей

3.4.4. Анімація руху одного та кількох об'єктів.

3.4.5. Анімація обертання.

3.4.6. Інструменти трансформації і деформації. Анімація кольору.

3.4.7. Створення керованої анімації.