BÀI 1: TIN HỌC LÀ MỘT NGÀNH KHOA HỌC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
BÀI 1: TIN HỌC LÀ MỘT NGÀNH KHOA HỌC by Mind Map: BÀI 1: TIN HỌC LÀ   MỘT NGÀNH KHOA HỌC

1. 1) Sự hình thành và phát triển của tin học

1.1. Tin học được hình thành & phát triển thành một ngành độc lập có nội dung, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu riêng

1.2. Tin học có ứng dụng trong hầu hết các lĩnh vực

1.3. Tin học gắn liền với việc phát triển, sử dụng máy tính

2. 2) Đặc tính và vai trò của máy tính điện tử

2.1. a) Đặc tính

2.1.1. Máy tính có thể làm việc không mệt mỏi

2.1.2. Tốc độ xử lý thông tin của máy tính rất nhanh

2.1.3. Máy tính có thể lưu trữ một lượng lớn thông tin trong một không gian rất hạn chế như đĩa CD, những thiết bị lưu trữ thông tin của máy tính ngày được cải tiến

2.1.4. Máy tính ngày càng gọn nhẹ & tiện dụng

2.1.5. Các máy tính có thể liên kết với nhau thành một mạng máy tính

2.2. b) Vai trò: là công cụ để trợ giúp công việc

3. 3) Thuật ngữ tin học

3.1. Tiếng anh: Informatics

3.2. Tiếng Pháp: Informatique

3.3. Tiếng Mỹ: Computer Science