БАЛАДА

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
БАЛАДА by Mind Map: БАЛАДА

1. невеликий за розміром ліро-епічний твір фольклорного походження на легендарну чи історичну тему

2. Особливості

2.1. усне поширення й зберігання;

2.2. реальне поєднується з фантастичним;

2.3. невелика кількість персонажів;

2.4. підкреслена узагальненість;

2.5. відсутність деталізації;

2.6. стислість у викладі матеріалу;

2.7. гостросюжетність;

2.8. наявність метаморфози;

2.8.1. перетворення людини на тварину чи рослину.

2.9. композиція (вступ, основна частина, висновки);

2.10. часто трагічне закінчення;

2.11. присутність оповідача;

2.12. моралізаторство.

3. Тематика

3.1. соціально-побутові

3.2. родинно-побутові;

3.3. історичні;

3.4. міфологічні

4. Класифікація

4.1. Літературна балада

4.1.1. Т.Шевченко "Тополя", "Утоплена", Ф.Шиллер "Рукавичка" тощо.

4.2. Фольклорна балада

4.2.1. "Бондарівна", "Козака несуть" тощо

5. Історія виникнення

5.1. Виникла у ХІІ-ХІІІ ст. у Західній Європі як пісня про кохання, що супроводжувала танець. В Україні почала широко вживатися з початку ХІХ ст.

6. Народні балади близькі до історичних пісень