HIỆN TƯỢNG PHONG HÓA ĐẤT ĐÁ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
HIỆN TƯỢNG PHONG HÓA ĐẤT ĐÁ by Mind Map: HIỆN TƯỢNG PHONG HÓA ĐẤT ĐÁ

1. KHÁI NIỆM

1.1. Là Hiện tượng Biến đổi, Phá Hủy tại chỗ đất đá ở phần trên cùng của vỏ trái đất do các tác nhân bên ngoài( Không Khí, Nước, Sự Biến đổi Nhiệt độ và hoạt động của sinh vật)

1.2. Làm đất đá thay đổi thành phần cấu trúc trạng thái( Thường cũng suy giảm tính chất xây dựng)

2. CÁC TÁC NHÂN PHONG HÓA

2.1. Nước và chất hòa tan trong nước

2.2. Không Khí ( đặc biệt là oxi)

2.3. Sự thay đổi nhiệt độ

2.4. Các quá trình kết tinh

2.5. Do sinh vật

3. CÁC KIỂU PHONG HÓA

3.1. Phong hóa vật lý

3.1.1. Là sự phá hủy đất đá dưới tác động vật lý, Nhưng không thay đổi thành phần hóa học và khoáng vật

3.1.2. Chủ yếu do dao động nhiệt độ, nước đóng băng hoặc tan chảy, Muối kết tinh trong các khe nứt của đá

3.2. Phong hóa hóa học

3.2.1. Là quá trình phá hủy đất đá do tác dụng hóa học

3.2.2. Các cách thức

3.2.2.1. Hòa tan

3.2.2.2. Oxy Hóa

3.2.2.3. Thủy Phân

3.2.2.4. Thủy hóa

4. NGHIÊN CỨU VÀ XỬ LÝ PHONG HÓA TRONG XÂY DỰNG

4.1. Các biện pháp

4.1.1. Chọn địa điểm xây dựng

4.1.2. Bóc bỏ toàn bộ hoặc một phần tầng phong hóa

4.1.3. Bảo vệ đất đá khỏi các tác nhân phong hóa bằng cách che phủ bằng VL chống phong hoá.

4.1.4. Cải tạo tầng phong hóa bằng các biện pháp: phun xi măng, phun dung dịch sét…

4.1.5. Trung hòa các nhân tố gây phong hóa