Інтерактивне навчання

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Інтерактивне навчання by Mind Map: Інтерактивне навчання

1. Характерні ознаки

1.1. Співробітництво різних рівнів

1.1.1. Вчитель - група

1.1.2. Вчитель - учень

1.1.3. Учень - група

1.1.4. Учень - учень

1.2. Опора на власний досвід дитини

1.3. Відкритість

1.4. Розв'язання проблемних ситуацій

1.5. Емоційне піднесення

2. Стратегія взаємодії

2.1. Конкуренція

2.2. Кооперація

2.3. Співробітництво

3. Форми роботи

3.1. Кооперативна

3.2. Групова

3.2.1. Діалог - основний елемент навчання

4. Активні методи реалізації

4.1. Дискусія

4.2. Рольова гра

4.3. Моделювання ситуацій