Tarsadalmi Viszonyok

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Tarsadalmi Viszonyok by Mind Map: Tarsadalmi Viszonyok

1. Belső vándorlás

1.1. A Török hódoltság elnéptelenedet és sürgető feladattá vált a benépesítés.

1.2. A belső vándorlás a néppességpótlás egyik formája volt.

2. Betelepítés és bevándorlás

2.1. Elsősorban Svábok telepítették be a környéket

2.2. A szerbek az ország déli területére, románok Erdélybe és az Alföld keleti vidékére költöztek.

2.3. Lassan, az ország benépesült viszont, a nemezetiségek aránya 50 százalékkal növekedett.

3. A nemesség és a városi polgárság

3.1. Magyarországon gyenge volt a polgárság, Nyugat-Európához képest.

3.2. A polgárságnak csak kisebb része volt magyar, nagyobb része német

4. A jobbágyok

4.1. Nagy részsét tették ki a 18. századi társadalomnak és a földesurak uralma alá tartoztak.

4.2. A királynak adót fizettek, az egyháznak tizedet, a földesúrnak kilenceddel, földbérrel, robottal és ajándékokkal tartoztak

4.3. A jobbágyokat vitték el katonának

4.4. Legtehetősebbek: telkes jobbágyok(esetenként szolgáik is voltak)

4.5. Legszegényebbek: zsellérek

4.6. Többször is fegyvert fogtak sorsuk jobbításáért