Chị Mai Hoa & E-commerce

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Chị Mai Hoa & E-commerce by Mind Map: Chị Mai Hoa &           E-commerce

1. Chị Mai Hoa

1.1. Đẹp

1.2. Sống tại Kim Long, xứ Huế

1.3. Ăn nói khéo léo, giỏi buôn bán

1.4. Phá giá là nghệ thuật bán hàng của chị

2. Ecommerce

2.1. Ý tưởng từ đâu?

2.1.1. Đi Trung Quốc

2.1.2. Biết ngành công việc vật liệu mới tại TQ có thể làm nhái mọi sản phẩm ở mức giá rê nhất => Mở cờ trong bụng

2.2. Hành động

2.2.1. Mở cửa hàng, Thuê người chạy SEO

2.2.2. Đăng kí trên Vật giá.com

2.3. Vật giá.com

2.3.1. Tổng quan

2.3.1.1. Ra đời 2007

2.3.1.2. Slogan: Thiên đường mua sắm

2.4. VNG

2.4.1. Thất bại - 123mua.vn

2.4.2. 123mua - đấu giá ngược học theo Ebay thất bại bởi mô hình bán phá giá của chị Mai Hoa

2.4.3. Sau khoảng 7 năm - không biết VNG đốt bao nhiêu tiền , để rồi bán hết mảng e-commerce cho FPT

2.5. Sendo

2.5.1. VNG bán lại toàn bộ cho FPT, sendo.vn ra đời, VNG lo mảng game và thanh toán

2.6. Rocket Internet

2.6.1. Rocket Internet tập hợp một network các nhà đầu tư khắp nơi trên thế giới, gom tiền lại và phân chia thị trường, 10 phần hết 6 phần money laundry RI không quan tâm là triển khai bao nhiêu dự án, đốt bao nhiêu tiền. Thâm nhập ồ ạt vào thị trường, rồi operate,nếu không được thì tìm cách rút.

2.6.2. Zalora và Lazada vào VN năm 2012