Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
mechanika by Mind Map: mechanika

1. Newton törvények

1.1. Newton I.

1.2. Newton II.

1.3. Newton III.

2. elmozdulás

3. út

4. sebesség

4.1. pillanatnyi sebesség

4.2. átlag sebesség

5. gyorsulás

5.1. pillanatnyi gyorsulás

5.2. átlag gyorsulás

6. forgómozgás

6.1. szögsebesség

6.2. szöggyorsulás

6.3. ívhossz

7. egyenes vonalú egyenletes mozgás

8. egyenes vonalú egyenletesen gyorsuló mozgás

9. egyenletesen gyorsuló forgómozgás