ไม่ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง 100%

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ไม่ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง 100% by Mind Map: ไม่ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง 100%

1. ไม่ตระหนัก

1.1. คนในครอบครัวไม่มีใครเป็น

1.1.1. พันธุกรรม

1.2. คิดว่าตนไม่เป็น

1.3. คนรอบข้างไม่มีใครตรวจ

2. อาย