ไฟล์ภาพและนามสกุลไฟล์ภาพประเภทต่างๆ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ไฟล์ภาพและนามสกุลไฟล์ภาพประเภทต่างๆ by Mind Map: ไฟล์ภาพและนามสกุลไฟล์ภาพประเภทต่างๆ

1. BMP : Bitmap Squence ถูกสร้างขึ้นเพื่อแสดงผลภาพวินโดว์เป็นไฟล์ที่มีประโยชน์มากในการใช้งาน

2. PCX การสร้างและพัฒนาเครื่องมือใหม่โดย Z-soft Corperation เพื่อใช้โปรแกรม PC PaintBrush

3. TIFF การจัดรูปแบบไฟล์รูปภาพที่ถูกเป็นกราฟฟิกไฟล์

4. GIF เป็นเทคโนโลยีการสร้างไฟล์สำหรับภาพ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวใช้เทคโนโลยีการบีบอัดขนาดไฟล์ เพื่อให้ขนาดไฟล์เล็กลง ประหยัดเนื้อที่จัดเก็บ อีกทั้งยังสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวได้ด้วย

5. JPG กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้ารการถ่ายภาพร่วมเป็นไฟล์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อบีบอัดข้อมูล

6. PICT PICtureเป็นไฟล์ฟิล์มBMPเป็นไฟล์ที่สามารถนำมาแสดงใช้เป็นภาพกราฟฟิกบนภาพของแมคอินทอชได้

7. PSD โปรแกรมกราฟบนรูป (Retuching)ยอดนิยม Adobe Photoshop ไฟล์PS

8. PNG กราฟฟิคไฟล์ชนิดล่าสุดที่ใช้นำมาแสดงผลภาพบนเว็บเพจ

9. PDF ใช้ในการแสดงผลในรูปแบบของกราฟฟิกซึ่งะต้องใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader ในการอ่าน

10. ประเภทของไฟล์

10.1. RASTER

10.2. VECTOR