Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Thương vợ by Mind Map: Thương vợ

1. Tìm hiểu chung:

1.1. 1) Tác giả: Trần Tế Xương(1870-1907)

1.1.1. Thời đại: cuối thế kỉ 19, đầu thế kỉ 20(thời đại nhiều biến động.

1.1.2. Quê quán: Làng Vị Xuyên, Mỹ Lộc, Nam Định.

1.1.3. Cuộc đời: 15 tuổi đi thi, năm 1894 đỗ tú tài. Sau 12 năm liền thi trượt.

1.1.4. Con người: có tài năng, tính tình phóng túng, gặp nhiều lận đận trong thi cử.

1.2. 2) Tác phẩm:

1.2.1. Đề tài về ''người vợ'', một đề tài hiếm gặp.

1.2.2. Tú Xương lại có cả 1 chùm tác phẩm về vợ.

1.2.3. ''Thương vợ là khúc tri ân của nhà thơ dành cho người vợ hiền thảo Phạm Thị Mẫn.

2. Phân tích:

2.1. 2 câu chủ đề

2.1.1. "Quanh năm buôn bán ở mom sông, Nuôi đủ năm con với một chồng."

2.1.1.1. Công việc

2.1.1.1.1. Thời gian

2.1.1.1.2. Buôn bán

2.1.1.1.3. Địa điểm

2.1.1.1.4. →Hiện lên hình ảnh người vợ đầu tắt mặt tối buôn bán cực nhọc trên mom sông chênh vênh.

2.1.1.2. Công việc vất vả đó để: "NUÔI ĐỦ năm con với một chồng.

2.1.1.3. Gánh nặng của bà Tú:

2.1.1.3.1. Gia đình với sáu miệng ăn.

2.1.1.3.2. Phép đếm: năm con với một chồng →Ông Tú đang đặt mình ngang hàng với những đứa con. →Ông Tú: ăn bám vợ.

2.1.1.4. "Đủ"

2.1.1.4.1. Đủ cả vật chất lẫn tĩnh thần.

2.1.1.4.2. →Sự tài giỏi, tháo vát của bà Tú.

2.2. 2 câu thực

2.2.1. "Lặn lội thân cò khi quãng vắng, Eo sèo mặt nước buổi đò đông."

2.2.1.1. Đảo ngữ:

2.2.1.1.1. "Lặn lội"

2.2.1.2. Thân cò

2.2.1.2.1. Hình ảnh quen thuộc của ca dao.

2.2.1.2.2. Ẩn dụ cho hình ảnh người phụ nữ.

2.2.1.2.3. Thân phận: kiếp khổ sở của bà Tú.

2.2.1.3. Quãng vắng, đò đông

2.2.1.3.1. 2 địa điểm bà Tú mưu sinh hàng ngày.

2.2.1.3.2. Lại là nơi bà Tú kiếm sống hàng ngày.

2.2.1.4. Eo sèo

2.2.1.4.1. Lời qua tiếng lại kì kèo, mặc cả.

2.3. 2 câu luận

2.3.1. "Một duyên hai nợ âu đành phận, Năm nắng mười mưa dám quản công."

2.3.1.1. Duyện nợ

2.3.1.1.1. Quan niệm

2.3.1.1.2. Vì một chữ duyên mà bà Tú phải gánh

2.3.1.2. Bà Tú

2.3.1.2.1. Không một lời oán trách.

2.3.1.2.2. Chấp nhận.

2.3.1.2.3. Không nề hà gian khó.

2.4. 2 câu kết

2.4.1. "Cha mẹ thói đời ăn ở bạc, Có chồng hờ hững cũng như không."

2.4.1.1. "Cha mẹ"

2.4.1.1.1. Tiếng chửi (Ông Tú thay bà Tú)

2.4.1.2. →Sự tộn trọng của ông Tú dành cho bà Tú