Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Thương vợ by Mind Map: Thương vợ

1. Tác giả:Trần Thế Xương(1870-1907)

1.1. -Đỗ tú tài 1894 Nhưng 12 năm sau đi thi đều không đỗ cử nhân -Có tài năng , gặp lận đận trong thi cử

1.2. Sáng tác 2 mảng: Trào phúng và trữ tình

2. Tác Phẩm : Thương vợ

2.1. Viết về người vợ ->hiếm thấy trong thơ ca trung đại

2.2. HCST: -Vợ ông là người vợ tần tảo cả đời ông phải sống dựa vào tay của bà - Bài thơ "Thương vợ " là lời tri ân của ông Tú cho vợ

3. 2 câu đề

3.1. *)Quanh năm :+không hề có ngày nghỉ ngơi +gợi ra cái vòng lặp triền miên *)Buôn bán : +khéo léo +cần cù , chịu khó +giỏi tính toán *)Mom sông: +địa điểm dễ sạt lở +nơi đứng đầu ở những con sông =>>hình ảnh bà Tú hiện lên công việc địa điểm bà làm việc =>>1 hình ảnh người phụ nữ chịu khó đảm đang

3.2. Nuôi : chăm dưỡng 5 con : trách nhiệm 1 chồng : gánh nặng =>> ông Tú ngang hàng với những đứa con một lẽ bất thường =>> bà chính là nguồn trụ cột chính của gia đình , nuôi đủ cả vật chất tinh thần

4. 2 câu thực

4.1. *) NT đảo ngữ "LẶN LỘI" ->Nhấn mạnh vào sự cơ cực bươn chải vì mưu sinh *)Eo sèo : nhấn mạnh vào âm thanh -lời qua tiếng lại -kỳ kèo cò kéo,.. =>> rất hỗn độn của chốn chợ *)Thân cò : +hình ảnh con cò , một hình ảnh quen thuộc CA DAO: Con cò mày đi ăn đêm => ẩn dụ người phụ nữ tần tảo cần cù chịu khó *)Tác giả có sự sáng tạo : Thân cò thay vì con cò Thân: +tấm thân gầy guộc +thân phận cực nhọc

4.2. *)Quãng vẵng , đò đông :Rình rập ẩn chứa sự nguy hiểm , đó lại là nơi bà Tú phải làm việc hàng ngày

5. 2 câu luận

5.1. *)Duyên :+là do ông Tơ , bà Nguyệt sắp thành +duyên phận bà Tú phải gắn với ông Tú +chỉ có một -> đời bà Tú phải gánh ông Tú chấp nhận không hề than vãn

5.2. *)Duyên :+là do ông Tơ , bà Nguyệt sắp thành +duyên phận bà Tú phải gắn với ông Tú

6. 2 câu kết

6.1. *) Câu chửi :+thói đời , xã hội bạc bẽo +Thay bà Tú tự chửi chính mình +Tự nhận mình là loại vô tích sự =>> Hạ cái tôi của mình , thể hiện lòng trân trọng với vợ