Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Thương vợ by Mind Map: Thương vợ

1. Ông Tú

1.1. Thương vợ

1.1.1. Làm thơ cho vợ

1.1.2. Dõi theo, nghĩ cho vợ

1.2. Trách mình

1.2.1. Xếp ngang hàng với các con

1.2.2. Tự nhận mình là 1 món nợ

1.2.3. Tự coi mình là loại vô tích sự

1.3. Chửi thói đời

1.3.1. Xã hội bạc bẽo

1.3.2. Không cho ông giúp vợ một cách thiết thực

2. Bà Tú

2.1. Vất vả gian truân

2.1.1. Công việc

2.1.1.1. Quanh năm

2.1.1.1.1. Vòng lặp triền miên

2.1.1.1.2. Không có một ngày nghỉ

2.1.1.2. Mom sông

2.1.1.2.1. Địa điểm dễ sạt lở

2.1.1.2.2. Đầu sóng ngọn gió

2.1.2. Thân phận: Con Cò

2.1.2.1. Eo sèo

2.1.2.1.1. Lời qua tiếng lại

2.1.2.1.2. Kỳ kèo,cò kê

2.1.2.2. Lặn lội

2.1.2.2.1. Xót xa tội nghiệp

2.1.2.2.2. Sự cơ cực bươn chải và mưu sinh

2.2. Đức tính cao sang đẹp đẽ

2.2.1. Hi sinh vì chồng con

2.2.1.1. Nuôi đủ 5 con 1 chồng

2.2.1.2. Là trụ cột của gia đình

2.2.2. Cam chịu nhẫn nhục

2.2.2.1. Nỗi khổ chồng chất

2.2.2.2. Duyên ít nợ gấp đôi

2.2.2.3. Không than phiền