THƯƠNG VỢ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
THƯƠNG VỢ by Mind Map: THƯƠNG VỢ

1. Tá giả, tác phẩm

1.1. Tác giả

1.1.1. Trần Tế Xương ( 1870 - 1907 ), hiệu Tế Xương, quê Nam Định

1.1.2. Sống vào cuối TK XIX - đầu TK XX

1.1.3. Cuộc đời: 15 tuổi đi thi, năm 1894 đỗ tú tài, sau thi tiếp 12 năm không đỗ.

1.1.4. Sự nghiệp: sáng tác 2 mảng

1.1.4.1. Trào phúng

1.1.4.2. Trữ tình

1.2. Tác phẩm

1.2.1. Đề tài người vợ ( hiếm )

1.2.2. Vợ: Phạm Thị Mẫn, quê Hải Dương, có 8 con, sống nghèo khổ, thất bại trên đường công danh.

1.2.3. Cả cuộc đời ông Tú sống dựa vào đôi bàn tay của bà. Cảm thông vợ, Tú Xương làm chùm thơ tặng bà.

1.2.4. Thương vợ là lời chi ân của ông dành cho người vợ hiền

2. 2 câu đề

2.1. Quanh năm buôn bán ở mom sông

2.1.1. Quanh năm

2.1.1.1. Thời gian : không có lấy một ngày ngơi nghỉ

2.1.1.2. Gợi ra vòng lặp triền miên

2.1.1.2.1. Khéo léo

2.1.2. Buôn bán

2.1.2.1. Cần cù , chịu khó

2.1.2.2. Tính toán

2.1.3. Mom sông

2.1.3.1. Địa điểm dễ sạt lở

2.1.3.2. Nơi đầu sóng , ngọn gió

2.2. Nuôi đủ hai con với một chồng

2.2.1. Nuôi đủ

2.2.1.1. Chăm

2.2.1.2. Du

2.2.2. 5 con

2.2.2.1. Trách nhiệm

2.2.2.1.1. Lẽ thường

2.2.3. 1chồng

2.3. Ông Tú ngang hàng với những đứa con

2.3.1. Gánh nặng

2.3.1.1. Khác thường

2.4. Bà Tú là trụ cột chính của gia đình

2.4.1. Nuôi đủ cả vật chất lẫn tinh thần

2.4.2. Bà Tú rất đảm đang

3. 2 câu thực

3.1. Lặn lội thân cò khi quãng vắng

3.1.1. Đảo ngữ

3.1.1.1. Lặn lội

3.1.1.1.1. Nhấn mạnh vào sự cơ cực bươn chải mưu sinh

3.1.1.2. Eo sèo

3.1.1.2.1. Nhấn mạnh vào âm thanh

3.1.2. Thân cò

3.1.2.1. Hình con cò

3.1.2.2. Ẩn dụ cho người phụ nữ

3.1.2.3. Tấm thân mảnh mai

3.1.2.4. Thân phận cực nhọc

3.2. Eo mặt nước buổi đò đông