Bánh thảo dược

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Bánh thảo dược by Mind Map: Bánh thảo dược

1. Đối tượng phục vụ

1.1. Tuổi

1.2. hàm lượng hoạt chất tối đa, tối thiểu cho 1 ngày? theo qui định nào của bộ y tế

2. Nguyên liệu của thảo dược?

2.1. Dạng bột hay nước

2.2. hoạt chất chính trong nguyên liệu là gì

2.3. Spec. cả nguyên liệu

3. bánh

3.1. mùi vị ntn?

3.2. self-life của bánh

3.3. khối lượng bánh yêu cầu

3.4. yêu cầu hương vị dạng natural hay hương vị của thảo dược?