UVOD U INFORMACIJSKE SUSTAVE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
UVOD U INFORMACIJSKE SUSTAVE by Mind Map: UVOD U INFORMACIJSKE SUSTAVE

1. HIJERARHIJA ZNANJA

1.1. MUDROST

1.1.1. primjena znanja, iskustva, razumijevanja

1.2. ISKUSTVO MORALNE NORME

1.3. ZNANJE

1.3.1. informacija koja je testirana, potvrđena, kodirana

1.4. SINTEZA

1.5. INFORMACIJA

1.5.1. protumačeni znak

1.6. ANALIZA

1.7. PODACI

1.7.1. skupovi znakova i nositelji informacija

2. KARAKTERISTIKE INFORMACIJA

2.1. TOČNOST

2.2. POUZDANOST

2.3. POTPUNOST

2.4. JEDNOSTAVNOST

2.5. DOSTUPNOST

2.6. SIGURNOST

2.7. KOLIČINA

3. INFORMACIJSKO PREOPTEREĆENJE

3.1. situacija u kojoj je primatelj obasipan golemom količinom nepotrebnih informacija

4. SUSTAV

4.1. skup elemenata, veza i osobina organiziranih u neki proces

5. je sustav koji prikuplja, pohranjuje, čuva, obrađuje i isporučuje informacije važne za organizaciju

6. može se, ali i ne mora koristiti informatičkom tehnologijom

7. SVRHA IS-a

7.1. dostaviti pravu informaciju na pravo mjesto u organizaciji, u pravo vrijeme i uz minimalne troškove

8. ZADATAK IS-a

8.1. osigurati informacije potrebne za upravljanje, rukovođenje i odlučivanje u poslovanju

9. FUNKCIJE IS-a

9.1. prikupljanje podataka

9.2. obrada podataka

9.3. pohranjivanje podataka i informacija

9.4. dostavljanje podataka i informacija korisnicima

10. STRUKTURA

10.1. HARDVER

10.1.1. fizički dijelovi računala

10.2. SOFTWER

10.2.1. programska oprema računala

10.3. LJUDI

10.3.1. koji rade sa informacijskim tehnologijama – KORISNICI

10.4. ORGANIZACIJA

10.4.1. organizacijski postupci, metode i veze hardvera, softvera i ljudi

10.5. MREŽA

10.5.1. koncept i realizacija komunikacijskog povezivanja računala

10.6. BAZA PODATAKA

10.6.1. spremnik svih podataka koji se upotrebljavaju u obradi

11. EDI- Electronic Data Interchange

11.1. prijenos strukturiranih podataka, prema dogovorenim standardima, od jedne računalne aplikacije do druge, elektroničkim putem uz minimalnu ljudsku intervenciju

11.2. narudžbenice, otpremnice, primke, računi, obavijesti o plaćanju, stanje skladišta

11.3. FINA e-račun, MojeRačun

12. DIGITALNA TRANSFORMACIJA

12.1. proces poslovne transformacije, unutar koje organizacija usvaja nove poslovne modele, digitalizira i ubrzava svoje poslovne aktivnosti, kako bi se u potpunosti iskoristila poslovne prilike kreirane digitalnim tehnologijama

12.2. reinženjering informacijskih sustava - niži troškovi, veća produktivnost

12.3. TRENDOVI DIGITALNE TRANSFORMACIJE

12.3.1. automatizacija ITa - dijagnostički alati, samoposlužni portali, strojno učenje i AI

12.3.2. mobilnost radne snage - pristup aplikacijama na daljinu, vanjski uređaji

12.3.3. računalstvo u oblaku - IasS, SaaS

12.3.4. digitalizacija javnog sektora - digitalne usluge države, pametni gradovi

12.3.5. IoT - Internet of Things

12.4. izvršni informacijski sustav

13. PROJEKTIRANJE I IZGRADNJA IS-a

13.1. planiranje informacijskog sustava

13.2. analiza postojećeg sustava

13.3. definiranje zahtjeva za novi sustav

13.4. oblikovanje novog sustava

13.5. razvoj novog sustava

13.6. implementacija novog sustava

13.7. ocjena uspješnosti i održavanje novog sustava

13.8. FAZE IZGRADNJE IS-a

13.8.1. back-end and DBMS - procesi i baza podataka

13.8.2. front-end - web sučelje

13.8.3. API - veze back i front enda

13.8.4. korisničko sučelje

13.8.5. testiranje

13.8.6. dokumentacija / prijevod

14. FOKUS AGILNOG RAZVOJA IS-a

14.1. Osobe i interakcije

14.2. Softver koji radi

14.3. Zajednički rad s kupcem

14.4. Reagiranje na promjene

15. SIGURNOST IS-a

15.1. načini napada

15.1.1. prijenosni medij

15.1.2. napad na web tehnologije

15.1.3. napad na dostupnu mrežnu i računalnu opremu

15.1.4. fizički napad

15.1.5. socijalni inženjering

15.1.6. napad iz unutrašnjeg okruženja

16. IS U POSLOVNOJ ORGANZACIJI

16.1. UPRAVLJAČKA PODRŠKA

16.1.1. sustavi izvještavanja

16.2. PODRŠKA ZNANJA

16.2.1. uredski informacijski sustav

16.2.2. profesionali sustavi obrade

16.3. PODRŠKA DJELOVANJU

16.3.1. transakcijski sustav obrade

17. IS U POSLOVANJU

17.1. sustav za automatizaciju ureda- OAS

17.1.1. Office Automation System

17.1.1.1. elektroničko izdavaštvo

17.1.1.1.1. Word, Pagemaker, Publisher

17.1.1.2. elektroničko upravljanje slikama

17.1.1.2.1. PowerPoint, Photoshop, Gimp

17.1.1.3. elektroničke komunikacije

17.1.1.4. elektroničko upravljanje rasporedom i zadacima

17.1.1.4.1. e-mail, videokonferencije, virtualne radne površine

17.2. transakcijski sustav- OLTP, OLAP

17.2.1. OnLine Transaction Processing

17.2.1.1. baze podataka redovnih transakcija

17.2.1.1.1. SQL Server, MySql

17.2.2. OnLine Analytic Processing

17.2.2.1. baze podataka za multidimenzionalne upite

17.3. sustav za upravljanje kupcima- CRM

17.3.1. Customer Relationship Management

17.3.1.1. sustav za upravljanje kupcima

17.4. sustav za upravljanje resursima poduzeća- ERP

17.4.1. Enterprise Resource Planning

17.4.1.1. Financije

17.4.1.1.1. računovodstvo

17.4.1.1.2. novčani tokovi

17.4.1.1.3. financijski izvještaji

17.4.1.2. Ljudski resursi

17.4.1.2.1. plaće

17.4.1.2.2. zapošljavanje i trening

17.4.1.3. Operativa

17.4.1.3.1. logistika

17.5. sustav za naplatu na mjestu prodaje- POS

17.5.1. Point Of Sale

17.5.1.1. elektronički sustav naplate na samom prodajnom mjestu

17.5.1.2. elektroničke vage, skeneri, bar kod čitači, blagajne, ekrani osjetljivi na dodir

17.5.1.3. trgovački, restoranski, medicinski