Uvod u informacijske sustave

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Uvod u informacijske sustave by Mind Map: Uvod u informacijske sustave

1. Informacijsko preopterećenje

2. Sustav

2.1. Ulaz

2.2. Proces

2.3. Izlaz

2.4. Povratna veza

3. Svrha

3.1. dostaviti pravu informaciju

4. Zadatak

4.1. osigurati informacije

5. Funkcije

5.1. Prikupljanje podataka

5.2. Obrada podataka

5.3. Pohranjivanje podataka i informacija

5.4. Dostavljanje podataka i informacija korisnicima

6. Hijerarhija znanja

6.1. Mudrost

6.1.1. primjena znanja

6.1.2. iskustva

6.1.3. razumijevanja

6.2. Iskustvo moralne norme

6.3. Znanje

6.4. Sinteza

6.5. Informacija

6.5.1. Točnost

6.5.2. Pouzdanost

6.5.3. Potpunost

6.5.4. Sigurnost

6.6. Analiza

6.7. Podaci

6.7.1. alfanumerički

6.7.2. grafički

6.7.3. zvukovni

7. Struktura

7.1. Hardver

7.2. Softver

7.3. Ljudi

7.4. Organizacija

7.5. Mreža

7.6. Baza podataka

7.7. EDI (Electronic Data Interchange

7.8. Digitalna tranformacija(TRENDOVI)

7.8.1. automatizacija ITa

7.8.2. mobilnost radne snage

7.8.3. računalstvo u oblaku

7.8.4. digitalizacija javnog sektora

7.8.5. IoT - Internet of Things

8. Projektiranje i izgradnja IS-a

8.1. planiranje informacijskog sustava

8.2. analiza postojećeg sustava

8.3. . definiranje zahtjeva za novi sustav

8.4. oblikovanje novog sustava

8.5. razvoj novog sustava

8.6. implementacija novog sustava

8.7. ocjena uspješnosti i održavanje novog sustava

8.8. Fokus AGILNOG razvoja ISa

8.8.1. Osobe i interakcije

8.8.2. Softver koji radi

8.8.3. Zajednički rad s kupcem

8.8.4. Reagiranje na promjene

9. Faze izgradnje IS-a

9.1. back-end and DBMS - procesi i baza podataka

9.2. front-end - web sučelje

9.3. API - veze back i front enda

9.4. korisničko sučelje

9.5. testiranje

9.6. dokumentacija / prijevod

10. Sigurnost informacijskih sustava(načini napada)

10.1. prijenosni medij

10.2. napad na web tehnologije

10.3. napad na dostupnu mrežnu i računalnu opremu

10.4. fizički napad

10.5. • socijalni inženjering

10.6. napad iz unutrašnjeg okruženja

11. Informacijski sustav

11.1. U poslovnoj organizaciji

11.1.1. UPRAVLJAČKA PODRŠKA

11.1.1.1. sustavi izvještavanja

11.1.1.2. izvršni informacijski sustav

11.1.2. PODRŠKA DJELOVANJU

11.1.2.1. transakcijski sustav obrade

11.1.3. PODRŠKA ZNANJA

11.1.3.1. uredski informacijski sustav

11.1.3.2. profesionali sustavi obrade

11.2. U poslovanju

11.2.1. sustav za automatizaciju ureda

11.2.1.1. OAS - Office Automation System

11.2.1.1.1. elektroničko izdavaštvo

11.2.1.1.2. elektroničko upravljanje slikama

11.2.1.1.3. • elektroničke komunikacije

11.2.1.1.4. elektroničko upravljanje rasporedom i zadacima

11.2.2. transakcijski sustav

11.2.2.1. OLTP - OnLine Transaction Processing

11.2.2.2. OLAP - OnLine Analytic Processing

11.2.3. sustav za upravljanje kupcima

11.2.3.1. CRM - Customer Relationship Management

11.2.4. sustav za upravljanje resursima poduzeća

11.2.4.1. • ERP – Enterprise Resource Planning

11.2.4.1.1. Financije

11.2.4.1.2. • Ljudski resursi

11.2.4.1.3. Operativa

11.2.5. sustav za naplatu na mjestu prodaje

11.2.5.1. POS - Point Of Sale