UVOD U INFORMACIJSKE SUSTAVE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
UVOD U INFORMACIJSKE SUSTAVE by Mind Map: UVOD U INFORMACIJSKE SUSTAVE

1. Hijerarhija znanja

1.1. mudrost

1.2. iskustvo moralne norme

1.3. znanje

1.4. sinteza

1.5. informacija

1.6. analiza

1.7. podaci

2. Karakteristike informacija

2.1. točnost

2.2. pouzdanost

2.3. potpunost

2.4. fleksibilnost

2.5. relavantnost

2.6. jednostavnost

2.7. pravodobnost

2.8. provjerljivost

2.9. dostupnost

2.10. sigurnost

2.11. količina

3. Sustav

3.1. ulaz

3.2. proces

3.3. izlaz

3.4. povratna veza

4. Funkcije IS-a

4.1. prikupljanje podataka

4.2. obrada podataka

4.3. Pohranjivanje podataka i informacija

4.4. dostavljanje podataka i informacija korisnicima

5. STRUKTURA IS-A

5.1. Hardver

5.2. Softver

5.3. ljudi

5.4. organizacija

5.5. mreža

5.6. baza podataka

6. SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA

6.1. prijenosni medij

6.2. napad na web tehnologije

6.3. napad na dostupu mrežu i računalnu opeu

6.4. fizički napad

6.5. socijalni inžinjering

6.6. napad iz unutarnjeg okruženja

7. IS U POSLOVANJU

7.1. OAP

7.2. OLTP

7.3. CRM

7.4. ERP

7.5. POS

8. OAS - OFFICE AUTOMATION SYSTEM

8.1. elektroničko izdavaštvo

8.1.1. Word, pagemaker, publisher

8.2. elektroničko upravljanje slikaama

8.2.1. powerpoint, photoshop, gimp

8.3. elektronička komunkacija

8.3.1. e-mail, videokonferencija, virtualne radne površine

8.4. elekroničko upravljanje rasporedom i zadacima

9. EDI ( electronic data interchange)

9.1. prijenost strukturnih podataka prema dogoorenim standardima

9.2. narudžbenice, otpremnice, primke, računi

9.3. FINA e-računi, MojRačun

10. DIGITALNA TRANSFORMACIJA

10.1. Poces poslovne transformacije unutar koje organizacija usvja nove poslovne modele

10.2. reinžinjering informacijskih sustava

11. TRENDOVI digitalne transformacije

11.1. automatizacija ITa

11.2. mobilnost radne snage

11.3. digitalizacija javnog sektora

11.4. računalstvo u oblaku

11.5. IoT

12. PROJEKTIRANJE I IZGRADNJA IS-A

12.1. implementacija novog sustava

12.2. Planiranje informacijskog sustava

12.3. analiza postoječeg sustava

12.4. definiranje zahtjeva za nosi sustav

12.5. oblikovanje novog sustava

12.6. razvoj novog sustava

12.7. ocjena uspješnosti i održavanje novog sutava

13. Faze izgradnje IS-A

13.1. testiranje

13.2. BACK-END AND dbms

13.3. front-end

13.4. API

13.5. Korisničko sučelje

13.6. dokumentacija

14. OLTP - ONLINE TRANSACTION PROCESSING

14.1. Baze podataka redovnih transakcija

14.1.1. SQL, Server, MySql

15. OLAP - ONLINE ANALYTIC PROCESING

15.1. Baze podataka za multidimenzionalne upite

16. CRM - CUSTOMER RELATIONSHIP MANEGEMENT

16.1. Sustav za upravljanje kupcima

17. ERP - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING

17.1. Financije

17.1.1. računovodstvo

17.1.2. financijski izvještaji

17.1.3. novčani tokovi

17.2. ljudski resursi

17.2.1. zapošljavanje i trening

17.2.2. plaće

17.3. operativa

17.3.1. logistika

18. POS - POINT OF SALE

18.1. Elektronički sustav naplate na samom prodajnom mjestu

18.2. elektroničke vage skeneri, barkod čitaći, blagajne, ekrani osjetljivi na dodir

18.3. trgovački, restoranski, medicinski

19. FOKUS AGILNOG RAZVOJA ISA

19.1. Osobe i interakcije

19.2. softwer koji radi

19.3. zajednički rad s kupcima

19.4. reagiranje na promjene