UVOD U INFORMACIJSKE SUSTAVE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
UVOD U INFORMACIJSKE SUSTAVE by Mind Map: UVOD U INFORMACIJSKE SUSTAVE

1. Hijararhija znanja

1.1. To su: • Mudrost • Iskustvo moralne norme • Znanje • Sinteza • Informacija • Analiza • Podaci

2. Informacijski sustavi

2.1. Karakteristike Informacija: • Točnost • Pouzdanost • Potpunost • Fleksibilnost • Relevantnost • Jednostavnost • Pravodobnost • Provjerljivost • Dostupnost • Sigurnost • Količina

3. Informacijsku sustav sastoji se od: ULAZA ➤➤ PROCESA ➤➤ IZLAZA ➤➤ POVRATNE VEZE

4. FUNKCIJE IS-a

4.1. 1. Prikupljanje podataka 2. Obrada podataka 3. Pohranjivanje podataka i informacija 4. Dostavljanje podataka i informacija korisnicima

5. SUSTAV ➜ skup dijelova (elemenata), veza i osobina organiziranih u neki proces (funkciju)

6. SVRHA IS-a ➜ dostaviti pravu informaciju na pravo mjesto u organizaciji, u pravo vrijeme i uz minimalne troškove

7. ZADATAK IS-a ➜ osigurati informacije potrebne za upravljanje, rukovođenje i odlučivanje u poslovanju

8. STRUKTURA IS-a

8.1. 1. Hardver 2. Softver 3. Ljudi 4. Organizacija 5. Mreža 6. Baza podataka

9. • EDI (Electronic Data Interchange) – prijenos strukturiranih podataka, prema dogovorenim standardima

10. • DIGITALNA TRANFORMACIJA – proces poslovne transformacije, unutar koje organizacija usvaja nove poslovne modele

11. • TRENDOVI digitalne transformacije

11.1. 1. automatizacija ITaI 2. mobilnost radne snage 3. računalstvo u oblaku 4. digitalizacija javnog sektora 5. IoT - Internet of Things 6. napredna analitika podataka

12. UBI - Universal Basic Income Univerzalni osnovni / osobni dohodak

13. • PROJEKTIRANJE i IZGRADNJA IS-a

13.1. 1. planiranje informacijskog sustava 2. analiza postojećeg sustava 3. definiranje zahtjeva za novi sustav 4. oblikovanje novog sustava 5. razvoj novog sustava 6. implementacija novog sustava 7. ocjena uspješnosti i održavanje novog sustava

14. • FAZE IZGRADNJE IS-a

14.1. 1. back-end and DBMS - procesi i baza podataka 2. front-end - web sučelje 3. API - veze back i front enda 4. korisničko sučelje 5. testiranje 6. dokumentacija / prijevod 1. INFORMACIJSKI

15. • fokus AGILNOG razvoja ISa

15.1. 1. Osobe i interakcije 2. Softver koji radi 3. Zajednički rad s kupcem 4. Reagiranje na promjene

16. • SCRUM feat. KANBAN = SCRUMBAN

16.1. to do/doing/done

17. • Sigurnost informacijskih sustava

17.1. – načini napada • prijenosni medij • napad na web tehnologije • napad na dostupnu mrežnu i računalnu opremu • fizički napad • socijalni inženjering