Uvod u informacijski sustav

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Uvod u informacijski sustav by Mind Map: Uvod u informacijski sustav

1. Hijerarhija znanja

1.1. Mudrost

1.2. Iskustvo moralne norme

1.3. Znajnje

1.4. Sinteza

1.5. Informacije

1.6. Analiza

1.7. Podatci

2. Sustav

2.1. Ulaz

2.2. Proces

2.3. Izlaz

2.4. Povratna veza

3. Funkcije IS-a

3.1. Prikupljanje podataka

3.2. Obrada podataka

3.3. Pohranjivanje podataka i informacija

3.4. Dostavljanje informacija i podataka korisnicima

4. Karakteristike informacija

4.1. Točnost

4.2. Sigurnost

4.3. Dostupnost

4.4. Povjerljivost

5. Struktura IS-a

5.1. hardver

5.1.1. fizički dijelovi računala

5.2. softver

5.2.1. programska oprema računala

5.3. baza podataka

5.3.1. spremnik svih podataka

5.4. ljudi

5.4.1. korisnici tehnologije

5.5. mreža

5.5.1. realizacija komunikacijskog povezivanja računala

5.6. organizacija

5.6.1. organizacijski postupci

6. Electronic data interchange (EDI)

6.1. prijenos strukturiranih podataka prema dogovorenim standardima

6.1.1. narudžbenice, otpremnice, primke, računi...

7. Digitalna transformacija

7.1. ubrzavanje poslovne aktivnosti zbog iskorištavanja poslovne prilike

8. Faze izgradnje IS-a

8.1. procesi i baza podataka

8.2. web sučelje

8.3. veze back i front enda

8.4. korisničko sučelje

8.5. testiranje

8.6. dokumentacija

9. IS u poslovanju

9.1. • OAS - Office Automation System

9.1.1. • elektroničko izdavaštvo • Word, Pagemaker, Publisher

9.1.2. • elektroničko upravljanje slikama • PowerPoint, Photoshop, Gimp

9.1.3. • elektroničke komunikacije • e-mail, videokonferencije, virtualne radne površine

9.2. • OLTP - OnLine Transaction Processing

9.2.1. • baze podataka redovnih transakcija • SQL Server, MySql

9.3. • OLAP - OnLine Analytic Processing

9.3.1. • baze podataka za multidimenzionalne upite• baze podataka za multidimenzionalne upite

9.4. • CRM - Customer Relationship Management

9.4.1. • sustav za upravljanje kupcima

9.5. • POS - Point Of Sale

9.5.1. • elektronički sustav naplate na samom prodajnom mjestu

9.5.2. • trgovački, restoranski, medicinski

9.6. • ERP – Enterprise Resource Planning

9.6.1. • Financije

9.6.2. • Ljudski resursi

9.6.3. • Operativa