18. század Magyar Társadalma

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
18. század Magyar Társadalma by Mind Map: 18. század Magyar Társadalma

1. Nemesek

1.1. A nemesek adómentességet élveztek.

1.2. Az arisztokrácia autómatikusan volt hely a felső táblán.

1.3. Csak magyarok és horvátok voltak nemesek

2. Polgárok

2.1. A polgárok a városban laktak.

2.2. Ők legtöbben mesteremberek voltak és kereskedők voltak.

2.3. Közöttük voltak magyarok, horvátok, szlovákok, románok, svábok és szászok.

3. Jobbágyság

3.1. A jobbágyság földesúr alá tartoztak.

3.2. A földesúr földjét művelték és cserében megtarthatták a termés egy részét.

3.3. Közöttük voltak a magyarok, horvátok, szlovákok, románok, svábok és a ruszinok.

4. Bevándorlás

4.1. Magyarországra sok szerb és román jött mivel ezek még mindig török uralom alá tartoztak.

4.2. A szerbek Magyarország déli területére vándoroltak

4.3. A románok pedig Erdélybe és az Alföld keleti részére

5. Belső vándorlás

5.1. Magyarok és szlovákok Magyarország északi területeiről délre költöztek ahol jobb volt az éghajlat.

5.2. Nemsokára 50% megnövekedett.

6. Betelepítés

6.1. A Habsburgok katolikus svábokat telepítettek Magyarországra.