Magyarország társadalma a 18. században

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Magyarország társadalma a 18. században by Mind Map: Magyarország társadalma a 18. században

1. A Svábok: egy népcsoport akik felső németországban laktak.

2. A Tótok: szlovákok régi neve.

3. Nemesek

3.1. Csak a Horvátoknál és a Magyaroknál volt nemesség.

4. Jobbágyok

4.1. Minden népben van jobbágyság csak a Szászoknál nincs.

5. Polgárok

5.1. A Ruszinoknál nincs polgárság de a többi népcsoportban van köztes rang.

6. Belső vándorlás

6.1. A népsűrűsítés egyik formája. Habár nem szervezett.

7. Betelepítés és Bevándorlás

7.1. Szervezett betelepítések, a Bécsi kormány által

7.2. Szerbek az ország déli területére, Románok Erdélybe és az Alföld keleti vidékére költöznek és igy népesítik az országot.