Magyarország társadalma a 18. Században

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Magyarország társadalma a 18. Században by Mind Map: Magyarország társadalma a 18. Században

1. A jobbágyok

1.1. Svábok

1.2. Magyarok

1.3. Horvátok

1.4. Románok

1.5. Ruszinok

1.6. Szlovákok

2. A Polgárok

2.1. Svábok

2.2. Magyarok

2.3. Horvátok

2.4. Románok

2.5. Szlovákok

2.6. Szászok

3. Nemesek

3.1. Magyarok

3.2. Horvátok

4. Bevándorlás

4.1. szerbek az ország déli területére, románok Erdélybe és az Alföld keleti vidékére

5. Belsővándorlás

5.1. Török hódoltság -> elnéptelenedés

5.2. Sürgető feladattá vált a benépesítés

5.3. Népességpótlás egyik formája a belső vándorlás

5.4. Sűrűn lakott északi területekről magyar és szlovák jobbágyok délre

6. Betelepítés

6.1. Szervezett betelepítések a bécsi kormányzat által: elsősorban katolikus németek (svábok)