Társadalmi viszonyok a XVIII.században

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Társadalmi viszonyok a XVIII.században by Mind Map: Társadalmi viszonyok a XVIII.században

1. belsővándorlás

1.1. török hódoltság

1.1.1. elnéptelenedés

1.2. sürgető feladattá vált az ország benépesítése

1.3. a népességpótlás egyik formája a betelepítés

1.4. a magyar és a szlovák jobbágyok délre vándoroltak

2. betelepítés és bevándorlás

2.1. a szervezett betelepítésekben a bécsi kormányzat által sok katolikust és németet telepítetek

2.2. a szerbek az ország déli részére vándoroltak

2.2.1. a románok Erdélyben telepedtek le

2.3. az ország lassan benépesült

2.4. a nemzetiség aránya 50% megnövekedett

3. a nemesség és a városi polgárság

3.1. a politika az arisztokraták kezében volt

3.2. a nemesség nagy része gazdag volt

3.3. Nyugat Európához képest Magyarországnak gyenge volt a polgársága

3.4. a polgság kisebb része volt magyar a nagyobbik német

4. jobbágyok

4.1. nekik kellet a legtöbb adót fizetniük

4.2. a földesuruk alá tartoztak

4.3. legszegényebbek

4.4. őket vitték el a katonák