เครื่องมือและกลไก

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เครื่องมือและกลไก by Mind Map: เครื่องมือและกลไก

1. เครื่องมือ

1.1. วัสดุ

1.1.1. โลหะ

1.1.1.1. โลหะประเภทเหล็ก

1.1.1.2. โลหะแบบไม่ใช่เหล็ก

1.2. ไม้

1.2.1. ไม้สังเคราะห์พลาสติก

1.2.2. ไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์

1.3. เซรามิก

1.4. วัสดุผสม

1.5. วัสดุสมัยใหม่

2. เครื่องมือพื้นฐาน

2.1. ชิ้นรูปวัสดุ

2.2. กลไกไฟฟ้าและอิเล็กตรอน

2.2.1. กลไกล

2.2.1.1. อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิก

2.2.1.2. แสงควบคุมขนานเล็ก