Uvod u informacijski sustav

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Uvod u informacijski sustav by Mind Map: Uvod u informacijski sustav

1. Hijerarhija znanja

1.1. -Mudrost

1.2. -Znanje

1.3. -Sinteza

1.4. -Informacije

1.5. -Analiza

1.6. -Podaci

2. Karakteristike informacija

2.1. -Točnost

2.2. -Pouzdanost

2.3. -Potpunost

2.4. -Fleksibilnost

2.5. -Dostupnost

2.6. -Sigurnost

2.7. -Količina

3. Sustav-skup dijelova

3.1. IZLAZ

3.1.1. PROCES

3.1.1.1. ULAZ

3.2. POVRATNA VEZA

4. Svrha i zadatak IS-a

4.1. -Dostaviti pravu informaciju

4.2. -osigurati informacije za uporabu

5. Funkcije IS-a

5.1. 1.Prikupljanje podataka

5.2. 2.Obrada podataka

5.3. 3.Pohranjivanje podataka i informacija

5.4. 4.Dostavljanje informacija i podataka korisnicima

6. struktura IS-a

6.1. - Hardver

6.2. - Softver

6.3. - Ljudi

6.4. - Organizacija

6.5. - Mreža

6.6. - Baza podataka

7. EDI (Electronic Data Interchange)

7.1. - Prijenos strukturnih podataka

7.2. - Narudžbenice

7.3. - Fina e- račun

8. Trendovi digitalne transformacije

8.1. - Automatizacija ITa

8.2. - Mobilnost radne snage

8.3. - Računovodstvo u oblaku

8.4. - Digitalizaciaj javnog sektora

8.5. - Iot

9. Projektiranje i izgradnja ISa

9.1. - planiranje informacijskog sustava

9.2. - analiza postojećeg sustava

9.3. - definiranje zahtjeva za novi sustav

9.4. - oblikovanje novog sustava

9.5. - razvoj novog sustava

9.6. - implementacija novog sustava

9.7. - ocjena uspješnosti i održavanje novog sustava

10. Faze izgradnje ISa

10.1. - back-end and DBMS - procesi i baza podataka

10.2. - front-end - web sučelje

10.3. - API - veze back i front enda

10.4. - korisničko sučelje

10.5. - testiranje

10.6. - dokumentacija / prijevod

11. Focus AGILNOG razvoja ISa

11.1. - Osobe i interakcije

11.2. - Softver koji radi

11.3. -Zajednički rad s kupcem

11.4. - Reagiranje na promjene

12. Sigurnost informacijskog sustava(načini napada)

12.1. - prijenosni medij

12.2. - napad na web tehnologije

12.3. - napad na dostupnu mrežnu i računalnu opremu

13. IS u poslovanju

13.1. -sustav za automatizaciju ureda

13.2. -transakcijski sustav

13.3. -sustav za upravljanje kupcima

13.4. -sustav za upravljanje resursima poduzeća

13.5. -sustav za naplatu na mjestu prodaje