Показникова функція

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Показникова функція by Mind Map: Показникова функція

1. Область визначення D(f)

2. Властивості

3. Множина значень E(f)

4. Парність, непарність

5. Перетин з осями координат

6. Неперервність і похідна

7. Проміжки знакосталості

8. Зростання і спадання

9. Асимптоти

10. Графіки