PREHISTORIA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
PREHISTORIA by Mind Map: PREHISTORIA

1. PALEOLÍTIC SUPERIOR

1.1. ESCULTURA

1.1.1. VENUS

1.1.1.1. Esclturas femenines de petit tamany

1.1.1.2. Trets sexuals molt desenvolupats

1.1.1.3. Relacionades amb el culte de la fecunditat

1.1.1.4. EXEMPLES

1.1.1.4.1. Venus de Willendorf

1.1.1.4.2. Venus de Lespugue

1.1.1.4.3. Venus de Lausel

1.1.1.4.4. Venus de Brassempoui

1.1.2. REPRESENTACIONS ANIMALS

1.1.2.1. Naturalistes

1.1.2.2. Mes realistes de com es l’ànimal

1.2. PINTURA FRANCOCANTABRICA

1.2.1. Sentit màgic

1.2.2. Animals grans

1.2.3. Aïllades,no formen escenes

1.2.4. Naturalisme, moviment en relleu

1.2.5. Policromia

1.2.6. Localització al fons de les coves

1.2.7. EXEMPLES

1.2.7.1. Cova d’Alcatraz (Cantàbria)

1.2.7.2. Les Caus Niavx (Sud de França)

2. MESOLÍTICO

2.1. PINTURA LLEVANTINA

2.1.1. Representacions de homes y animals

2.1.2. Formen escenes (caça,guerra,dansa)

2.1.3. Esquemàtiques

2.1.4. Monocromes

2.1.5. Localització al aire lliure o entrada de les coves

2.1.6. Sentit commemoratiu

2.1.7. EXEMPLES

2.1.7.1. Cova de Cogul (Lleida)

2.1.7.2. Valtota ( Castilla)

3. NEOLÍTIC

3.1. ARQUITECTURA TALAIÒTICA

3.1.1. TAULA: lloc de sacrificis

3.1.2. NAVETA: enterrament col·lectiu

3.1.3. TALAIOT: torre troncocònica

3.2. ARQUITECTURA

3.2.1. MENHIR: Monolit de gran tamany ficat enterra.Es por presentar aïllat o formant alineaments. de significat incert per nosaltres, el volum i el pes de les pedres fa pensa AHE devia gener un sentir commemoratiu o religiós.

3.2.2. DOLMEN: Blocs de pedra formant una cambra funerària. Es cobreix amb terra formant un túmul. S’hi han trobat restes humans i objectes dels difunts.

3.2.3. TOMBES DE CORREDOR: cambra funerària precedida d’un passadís

3.3. CERÀMICA

3.3.1. CARDIAL: decorada amb impresos fetes amb la conxa d’un mo lúdic anomenat cordium.

3.3.2. INCISA: decorada amb formes geomètriques fetes amb un punxó

3.3.3. VAS CAMPANIFORME: recipient de ceràmica en forma de campana invertida , devorant amb incisions geomètriques