IT-các cty Vn chủ yếu cung cấp dịch vụ IT qua cloud thay vì cung cấp data centre

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
IT-các cty Vn chủ yếu cung cấp dịch vụ IT qua cloud thay vì cung cấp data centre by Mind Map: IT-các cty Vn chủ yếu cung cấp dịch vụ IT qua cloud thay vì cung cấp data centre

1. CP

1.1. Công ty IT tên tuổi

1.1.1. Công ty qui mô số 1 vn

1.1.2. Đối tác hàng đầu các công ty lớn

1.1.3. Có kinh nghiệm trong ngành It

1.1.4. Premium counsulting partner của aws

1.1.4.1. Được sử dụng hết các dịch vụ mà chỉ premimum mới được dùng

1.1.4.2. aws chỉ có ~120 premium consulting partner

1.2. [..Nhân sự với số lượng và chất lượng vượt trội tại việt nam..

1.2.1. Kĩ sư AI 60+, lớn tại VN( so sánh thêm vs các công ty khác)

1.2.2. Các chứng chỉ để được làm đối tác của aws,gg... yêu cầu trình độ cao mới đạt được

1.2.3. FPT U tiếp tục support nhân sự( Đã đạo tạo AI và blockchain)

1.2.4. Nhân sự IT gấp 10 lần CMC

1.3. Nâng cao vị thế qua M&A

2. Industry

2.1. Việt Nam

2.1.1. 1. Nhu cầu IT từ thị trường trong nước

2.1.1.1. Tốc độ tăng trưởng số lượng các công ty IT trong nước

2.2. Nước ngoài

2.2.1. 1.DX với dư địa khai thác rộng

2.2.1.1. Giải thích qua về DX, vì sao DX là xu hướng tất yếu

2.2.1.2. DX thúc đẩy 40% phát kiến mới trong các ngành phổ biến

2.2.1.3. 80% doanh nghiệp cố gắng DX

2.2.1.4. Giá trị 19 trill nhưng mới chỉ khai thác được 1.1 trill vào 2018, CARG 12.1%. từ 2017 đến 2022

2.2.2. 2. Hưởng lợi từ thay đổi IT spending, do cloud

2.2.2.1. Giảm chi tiêu ở Data Center Systems và Devices

2.2.2.2. Tăng trưởng ở the professional services segment ( 2 mảng chính của FPT). Giá trị năm 2018 là $1412 bil. CAGR đến 2020 được dự đoán ở mức 6.3%

2.2.3. 3. High quality human resource with low cost encouraging IT outsourcing

2.2.3.1. High quality

2.2.3.1.1. Top 10 Countries with Most Engineering Graduates

2.2.3.1.2. Chất lượng nhân sự cho It cao so với mặt bằng chung, xếp thứ 17 trên thế giới

2.2.3.2. Low cost

2.2.3.2.1. the median salary for experienced IT candidates is about VND $650

2.2.3.2.2. Lương IT VN thấp hơn nhiều so với các khu vực khác trên thế giới( bảng so sánh)

2.2.3.2.3. Average of VNes is 200 USD/month in 2018=> Áp lực tăng lương ở ngành IT thấp

2.2.4. 4.Thị trường

2.2.4.1. Thị trường nhật tiếp tục tăng trưởng với khách hàng trung thành

2.2.4.1.1. IT spending

2.2.4.1.2. VN là second largest partner in IOT of Japan. CP Nhật và việt nam có quan hệ hợp tác tốt đẹp

2.2.4.1.3. Khách hàng nhật là các loyal customer

2.2.4.1.4. Chuyển dịch của các china company về nội địa phục vụ cho boom it trong nc

2.2.4.2. Mỹ và EU- mở rộng khai thác

2.2.4.2.1. Chi tiêu IT tại mỹ và Eu lớn số 1 TG

2.2.4.2.2. Là thị trường khó tính, khó xâm nhập