21. YY BECERİLERİ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
21. YY BECERİLERİ by Mind Map: 21. YY BECERİLERİ

1. PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ

2. ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİSİ

3. YARATICILIK

4. İNSAN YÖNETİMİ

5. İŞBİRLİĞİ

6. DUYGUSAL ZEKA

6.1. 2020

7. MUHAKEME GÜCÜ VE KARAR VERME

8. HİZMET ORYANTOSYONU

9. MÜZAKERE BECERİLERİ

10. BİLİŞSEL ESNEKLİLİK