Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Thương vợ by Mind Map: Thương vợ

1. I)Tìm hiểu chung.

1.1. 1,Tác giả

1.1.1. Trần Tế Xương (Trần Tú Xương)

1.1.2. Là nhà thơ tiêu biểu của văn trào phúng

1.1.3. Lật đật cả đời trong nghiệp thi cử

1.2. 2,Tác phẩm

1.2.1. Đề tài:Người vợ là đề tài hếm gặp trong văn học nhưng Tú Xương lại có cả 1 trùm thơ về người vợ

1.2.2. "Thương vợ"-bài thơ cảm động,lời chi ân sâu sắc đến người vợ hiền thảo Phạm Thị Mẫn

2. II)Đọc hiếu văn bản

2.1. 1,Hai câu đề "Quanh năm buôn bán ở non sông Nuôi đủ năm con với một chồng"

2.1.1. Lời giới thiệu về công việc của bà Tú

2.1.1.1. Thời gian

2.1.1.1.1. "Quanh năm

2.1.1.2. Công Việc

2.1.1.2.1. Buôn bán

2.1.1.3. Địa điểm

2.1.1.3.1. "Non sông"

2.1.2. "Nuôi"

2.1.2.1. chăm dưỡng

2.1.2.1.1. "năm con"

2.1.2.1.2. "một chồng"(gánh nặng)

2.1.2.2. Bà Tú:Trụ cột gia đình<====

2.1.3. "Đủ"

2.1.3.1. Vật chất

2.1.3.2. Tinh thần

2.1.4. Cuộc đời ông Tú là sự thất bại và thành công lớn nhất của ông là lấy được bà Tú

2.2. 2,Hai câu thực "Lặn lội thân cò khi quảng vắng Eo sèo mặt nước buổi đò đông"

2.2.1. Đảo ngữ

2.2.1.1. Lặn lội

2.2.1.1.1. vất vả

2.2.1.1.2. khó khăn

2.2.1.1.3. mưu sinh vất vả

2.2.2. ''thân cò"

2.2.2.1. Ẩn dụ cho người phụ nữ Việt Nam

2.2.2.2. Thân cò

2.2.2.2.1. Tấm thân gầy

2.2.2.2.2. Thân phận

2.2.3. "đò"nơi nguy hiểm mà ông cha ta khuyên tránh xa lại là chỗ bà Tú mưu sinh

2.3. 3,Hai câu luận "Một duyên hai nợ âu đành phạt Năm nắng mười mưa dám quản công"

2.3.1. Duyên-nợ

2.3.1.1. Ông tơ bà nguyệt se duyên mà thành

2.3.1.2. bà Tú

2.3.1.2.1. nắng mưa

2.3.1.2.2. cơ cực

2.3.1.3. cách ứng xử

2.3.1.3.1. không nói một lời

2.3.1.3.2. chấp nhận

2.4. 4,Hai câu kết "Cha mẹ thói đời ăn ở bạc Có chồng hờ hững cũng như không."

2.4.1. Tiếng chửi chính mình

2.4.1.1. Thái độ,xã hội

2.4.1.2. Tự hóa thành bà Tú để chửi mình

2.4.1.3. sự thương vợ